Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X

II SA/Kr 2267/02 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-11-12

1. Organy Państwowej Inspekcji Pracy mają charakter organów władzy publicznej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/ w zw. 2 art. 10 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji...

II SO/Lu 19/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-09-13

skrócony przez ustawodawcę do 15 dni (art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Należy...
administracyjnemu wniesionej skargi wraz z odpowiedzią w terminie 30 dni, przy czym termin ten w przypadku skarg składanych w sprawach o udostępnienie informacji publicznej został...

II SA/Sz 792/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-11-18

na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej 'Biuletynem', o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...
publicznej podejmował czynności dotyczące uprawnień uczestników konkursu (w tym Skarżącego) na wolne stanowisko urzędnicze. Polegały one m.in. na upowszechnieniu informacji...

II SA/Wa 2068/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-17

dotyczące między innymi przekazania mu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej danych wskazujących na stopień wykorzystania przez Starostwo Powiatowe...
kosztów pokrywających ok. 50% kosztów faktycznych. Nie udzielono mu także w ustawowym terminie informacji publicznej o jaką prosił załączonym pismem z [...] listopada 2015 r...

IV SA/Po 697/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-23

. Nieudzielanie informacji publicznej na wniosek kandydata wyłonionego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Szpitala dotyczącej wysokości wynagrodzenia...
do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782)., 8. Dopuszczenie do powstania nieprawidłowości w zakresie wydatków dotyczących planowanej inwestycji w postaci...

I OSK 2393/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-07

prawną, która nie jest informacja publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i co do której organ nie ma obowiązku działać. Pouczenie o środkach...
jako bezczynność w udzieleniu informacji publicznej. Postanowieniem z dnia 1 października 2014 r., sygn. akt I OSK 2320/14 NSA oddalił skargę kasacyjną skarżącego...

II SA/Ke 563/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-11-29

publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Trybunał Konstytucyjny wskazał bezpośrednio, że prawo określające warunki ubiegania...
wolności i praw (zob. ww. wyrok TK z dnia 9 czerwca 1998 r. sygn. K 28/97). Prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach dla wszystkich obywateli polskich...

II SA/Ke 590/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-11-29

korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Trybunał Konstytucyjny wskazał bezpośrednio, że prawo określające...
, czy obywatele mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo...

II SA/Ke 603/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-12-20

, że obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Trybunał Konstytucyjny wskazał bezpośrednio, że prawo...
, czy obywatele mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy...

II GSK 395/05 - Postanowienie NSA z 2006-03-02

możliwość złożenia miesięcznych informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników oraz wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania...
interesu publicznego., Terminy prawa materialnego nie mają na celu ochrony uprawnień procesowych, aczkolwiek mogą niejako refleksowo spełniać również tę funkcję. Określają...
1   Następne >   +2   5