Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

VI SA/Wa 927/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-19

się do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Sądy bowiem przy wykładni tego przepisu - odnośnie 'tajemnicy przedsiębiorcy' jednoznacznie odwołują...
ramowych o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usług transmisji i telewizyjnych, prawo wglądu do materiału dowodowego z zakresie informacji objętych tajemnicą...

II GSK 612/09 - Wyrok NSA z 2010-05-13

, by krajowe organy regulacyjne, działając zgodnie z krajowymi zasadami dotyczącymi publicznego dostępu do informacji oraz przepisami prawa wspólnotowego i krajowego...
telekomunikacyjnego, uwzględnia zastrzeżenie przy ogłaszaniu informacji lub dokumentów oraz zapewnianiu dostępu do informacji publicznej. Zarówno uprawnienie przedsiębiorcy...

VI SA/Wa 803/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-05

Operatorem) do przedstawienia informacji w sprawie warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej, w zakresie kabli telekomunikacyjnych, o którym mowa...
się do przedsiębiorstw o dostarczanie koniecznych informacji umożliwiających ustanowienie szczegółowego wykazu wskazującego rodzaj, dostępność i lokalizację obiektów objętych dostępem...

VI SA/Wa 798/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-05

Operatorem) do przedstawienia informacji w sprawie warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej, w zakresie kabli telekomunikacyjnych, o którym mowa w art...
(najczęściej w piwnicy/poziomie -1 w budynku komercyjnym). Zapewnienie dostępu do punktu połączenia instalacji telekomunikacyjnej budynku z publiczną siecią...

VI SA/Wa 800/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-05

lub dostęp do infrastruktury, wykorzystywanej do wykonywania swojej podstawowej działalności, z przeznaczeniem na potrzeby publicznej sieci telekomunikacyjnej, na zasadach...
/poziomie -1 w budynku komercyjnym). Zapewnienie dostępu do punktu połączenia instalacji telekomunikacyjnej budynku z publiczną siecią telekomunikacyjną nie jest obwarowane...

VI SA/Wa 805/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-05

informacji w sprawie warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej, w zakresie kabli telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 139 ust. 1 Pt., W dniu 21...
/poziomie -1 w budynku komercyjnym). Zapewnienie dostępu do punktu połączenia instalacji telekomunikacyjnej budynku z publiczną siecią telekomunikacyjną nie jest obwarowane...

II GSK 498/09 - Wyrok NSA z 2010-03-16

lub dokumentów oraz zapewnianiu dostępu do informacji publicznej. Zarówno uprawnienie przedsiębiorcy do zastrzegania informacji i dokumentów, jak i obowiązek organu...
przedsiębiorców o znaczącej pozycji rynkowej na krajowym rynku świadczenia dostępu i rozpoczynania połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych oraz nałożenia...

II GSK 497/09 - Wyrok NSA z 2010-03-16

telekomunikacyjnego - uwzględnia zastrzeżenie przy ogłaszaniu informacji lub dokumentów oraz zapewnianiu dostępu do informacji publicznej. Zarówno uprawnienie...
z postępowaniem w sprawie wyznaczenia przedsiębiorców o znaczącej pozycji rynkowej na krajowym rynku świadczenia dostępu i rozpoczynania połączeń w ruchomych publicznych sieciach...

VI SA/Wa 1980/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-06

P. S.A., w tym w ramach dostępu do informacji publicznej;, c) niepublikowanie (niepodawanie do publicznej wiadomości) zastrzeżonych informacji objętych Załącznikiem 1...
świadczenia dostępu i rozpoczynania połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych oraz nałożenia na tych przedsiębiorców obowiązków regulacyjnych., Pismem z dnia...

VI SA/Wa 793/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-05

w następującym stanie faktycznym i prawnym., Pismem z dnia 14 czerwca 2018 r., Prezes UKE wezwał Operatora do przedstawienia informacji w sprawie warunków zapewnienia dostępu...
, przez przedsiębiorcę wnioskującego o dostęp z punktu połączenia instalacji telekomunikacyjnej budynku z publiczną siecią telekomunikacyjną ('punkt styku')., W praktyce punktem styku...
1   Następne >   +2   +5   +10   25