Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bank X

II SA/Rz 476/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-12-16

, z zeznania podatkowego informacji o prowadzeniu przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej., Od powyższego postanowienia S. K. złożył sprzeciw zarzucając mu brak...
jeśli wziąć pod uwagę długi okres realizacji budowy, tj. od 2001 r. Odnosząc się do wątpliwości związanych z brakiem informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej wskazał...