Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X

II SA/Ke 213/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-07-19

stwierdzone. Zgodnie bowiem z definicją dokumentu urzędowego zawartą w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198...
, pełniły służbę lub funkcję w aparacie bezpieczeństwa publicznego poza strukturami Urzędów Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa lub Informacji Wojskowej, jeżeli podczas...

V SA 298/99 - Wyrok NSA z 1999-08-31

w organach Bezpieczeństwa Publicznego'. Brak w przedstawionych dokumentach informacji w sytuacji, gdy ustawa wymaga pozytywnego dowodu braku działań na szkodę ówczesnej opozycji...
publicznego pozbawia się uprawnień kombatanckich i w konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lutego 1994 r. K 15/93 wprowadzono ustawą z dnia 25 kwietnia 1997 r...

IV SA/Wa 1655/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-04

przez wnioskodawcę w związku z czynnościami wykonywanymi w charakterze tajnego informatora przy operacyjnym zdobywaniu informacji, przez co spełnione zostały przesłanki...
i skargę na dotychczasowe czynności IPN. Ponadto zażądał, aby przy jego nazwisku na oficjalnej stronie IPN znalazły się rzetelne informacji. W uzasadnieniu wniosku M. P. podał...

II SA/Gd 265/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-09-11

przez niego w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa oraz pismo Instytutu Pamięci Narodowej...
., Ponadto, w odpowiedzi na wezwanie organu o przesłanie szczegółowych informacji na temat prowadzonej działalności i doznanych represji oraz nadesłanie wszelkich dowodów...

II SA/Łd 1523/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-02

przez ojca skarżącego życiorys, w którym wskazano na pracę w niemieckiej firmie w lotnictwie; informację z Archiwum Państwowego w L., iż brak jest szczegółowych...
informacji o branży niemieckich firm, jak również list imiennych, zatrudnionych w nich pracowników; informację z Archiwum Państwowego w Ł., iż z C. wysiedlono i wywieziono...

II SA/Łd 592/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-07-29

przez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola wspomniana sprawowana jest pod względem zgodności z prawem (§ 2). Sąd nie przejmuje sprawy administracyjnej...
, bardzo rygorystyczne przesłanki dostępu do świadczeń deportacyjnych w istotny sposób naruszają zasadę równości. Kryterium przekroczenia granic państwowych nie jest adekwatne do celu...

II SA/Łd 159/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-04-06

przez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola wspomniana sprawowana jest pod względem zgodności z prawem (§ 2). Sąd nie przejmuje sprawy administracyjnej...
przesłanki dostępu do świadczeń deportacyjnych w istotny sposób naruszają zasadę równości. Kryterium przekroczenia granic państwowych nie jest adekwatne do celu ustawy...

II SA/Bk 587/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-11-29

. był łącznikiem tej organizacji - przekazywał żywość, różnego rodzaju pisma, kontakty, informacje, nie złożył przysięgi - złożył tylko przyrzeczenie, że będzie wywiązywał...
- przekazywanie informacji, ostrzeganie o ruchach organów ścigania. Ustawa w żadnym miejscu nie czyni jakiegokolwiek ograniczenia odnoszącego się do wieku kombatanta...

II SA/Gl 876/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-17

podporucznika., Pismem z dnia 13 czerwca 2019 r. organ zwrócił się do Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej o nadesłanie wszelkich informacji o prowadzonej działalności...
skarżącego o jego uprawnieniach. Nadto, zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej celem pozyskania informacji o działalności kombatanckiej skarżącego. Kwerenda...

IV SA/Po 1016/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-04-05

w ramach czynności wykonywanych przez niego w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa...
represji uzasadniających potwierdzenie statusu osoby represjonowanej z powodów politycznych i nie mogą podlegać rozszerzeniu przez organy administracji publicznej...
1   Następne >   +2   6