Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Paszporty X

II SAB/Wa 255/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-20

Administracyjny w Warszawie w punkcie 1 odrzucił skargę W. S. na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, a w punkcie 2 przyznał ze środków...
nie podlega załatwieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej z mocy art. 1 ust. 2 tej ustawy, dlatego wniesiona przez skarżącego skarga na bezczynność...

IV SA/Wa 492/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-29

, stanowi w istocie powtórzenie - zawartych w odrębnych przepisach - uregulowań określających uprawnienia w zakresie dostępu do informacji zawartych np. w centralnej ewidencji...
informacji dotyczących jego osoby (ust. 1)., Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym...

IV SAB/Wa 102/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-08

objętych wezwaniem do uzupełnienia braków. Konsul RP ma dostęp do systemu Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych (CEWiUDP) zawierającego m.in....
żądania, jednakże ustalenie potrzeby żądania dalszych dokumentu musi być następstwem merytorycznej oceny wniosku bądź sięgnięcia do danych i informacji posiadanych...

IV SAB/Wa 102/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-11

do uzupełnienia braków. Konsul RP ma dostęp do systemu Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych (CEWiUDP) zawierającego m.in. dane osób...
ustalenie potrzeby żądania dalszych dokumentu musi być następstwem merytorycznej oceny wniosku bądź sięgnięcia do danych i informacji posiadanych przez organ wydający...