Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Normalizacja X

OSK 205/04 - Wyrok NSA z 2004-05-31

określonym w art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198 ze zm./, jeżeli informacja ma dotyczyć Polskiej Normy...
2001 r. o dostępie do informacji publicznej kopii Polskiej Normy PN-EN 29008:2001 Butelki szklane - Odchylenie osi od pionu - Metoda badania nie może być w tym trybie...

II SA 837/03 - Wyrok NSA z 2003-07-02

. o normalizacji /Dz.U. nr 169 poz. 1386/ nie można wyprowadzać wniosku, iż przedmiotowa ustawa wyłącza stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Naczelny Sąd...
r. o dostępie do informacji publicznej kopii Polskiej Normy PN-EN 29008:2001 Butelki szklane - Odchylenie osi od pionu - Metoda badania., Pismem z dnia 20 stycznia 2003...

VI SA/Wa 2566/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-10

, który miał znajdować się po cechą zabezpieczającą. Gdyby taka informacja została podana, to dostęp do urządzenia programującego za pomocą interfejsu również zostałby...
. jednoznacznie wynika, że sprawdzenie, czy informacja o układzie taryf zawiera określone wartości (opłaty początkowej, opłaty za jeden kilometr drogi przebytej we wszystkich...

II GSK 273/10 - Wyrok NSA z 2011-02-17

' i w deklaracji producenta umieszczonej na etykiecie. Organ powołał przepisy Ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i Ustawy o cenach, wskazał, że wszelkie informacje...
kierowane do potencjalnego nabywcy umieszczone są na etykiecie opakowania jednostkowego, do którego konsument ma bezpośredni dostęp podczas zakupu danego wyrobu...

II GSK 20/20 - Wyrok NSA z 2020-05-21

o tym strony, której następnie zapewniono pełen dostęp do postępowania administracyjnego. Wyjaśnił, że przedmiotem kontroli było tylko sprawdzenie tego, czy waga spełnia...
przez przepisy prawa organom administracji publicznej postępowanie kontrolne stanowi zespół czynności mających na celu ustalenie stanu faktycznego w sferze regulowanej...