Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

II FSK 664/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-15

postanowienia o zawieszeniu postępowania. W myśl art. 125 § 1 pkt 3 sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżącego...
zawieszenia postępowania upłynęły ponad trzy lata, a skarżący nie podjął w międzyczasie żadnych czynności procesowych., Odnosząc się zaś do zarzutów strony dotyczących...

II FSK 2125/08 - Postanowienie NSA z 2010-04-15

zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania. W myśl art. 125 § 1 pkt 3 sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli na skutek braku...
z art. 130 § 1 p.p.s.a., ponieważ od czasu zawieszenia postępowania upłynęły ponad trzy lata, a skarżący nie podjął w międzyczasie żadnych czynności procesowych., Odnosząc...

II GZ 646/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-06

., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie uzupełnienia postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie dotyczącej cofnięcia...
na odmowę uzupełnienia postanowienia z dnia 27 [...] 2015 r. w sprawie odmowy zawieszenia postępowania w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego...

II GZ 647/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-06

., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie uzupełnienia postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia licencji...
zawieszenia postępowania w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką co do pouczenia o przysługującym stronie prawie zażalenia...

II GZ 188/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na odmowę zawieszenia postępowania w sprawie dotyczącej cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką...
jest stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia na odmowę zawieszenia postępowania w sprawie dotyczącej cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką należy...

II GZ 192/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na odmowę zawieszenia postępowania w sprawie dotyczącej cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką...
jest stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia na odmowę zawieszenia postępowania w sprawie dotyczącej cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką należy...

I SA/Gl 689/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-07

). W światle przepisów Ordynacji podatkowej okoliczności te w żaden sposób nie wpływają jednak na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zawieszenie postępowania...
podatkowego, z woli ustawodawcy nie oddziałuje bowiem na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (zawieszenie postępowania podatkowego wpływa wyłącznie na bieg...

I SAB/Lu 84/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-11-19

winien wydać postanowienie o zawieszeniu postępowania /art.201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej/, na które stronie służyłoby zażalenie., Skarżąca zwróciła też uwagę...
tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych...

I SAB/Lu 95/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-11-19

, to organ winien wydać postanowienie o zawieszeniu postępowania /art.201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej/, na które stronie służyłoby zażalenie., Skarżąca zwróciła też uwagę...
tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień...

I SAB/Lu 60/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-11-17

, gdyby zaś nawet takie było ich znaczenie, to organ winien wydać postanowienie o zawieszeniu postępowania /art.201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej/, na które stronie służyłoby zażalenie., Skarżąca...
3/; do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania...
1   Następne >   +2   +5   9