Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

II SA/Wa 634/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-08

[...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Komendanta Głównego Państwowej straży Pożarnej nr [...] z dnia [...] listopada 2009 r...
tego organu z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] o odmowie stwierdzenia nieważności postanowienia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (dalej PSP) z dnia...

II SA/Wa 1327/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-18

i Administracji z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia o odmowie wydania...
zaświadczenia żądanej treści - oddala skargę - Wnioskiem z dnia [...] marca 2009 r. J. R. zwrócił się do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o stwierdzenie nieważności...

II SA/Wa 2028/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-27

i Administracji z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia...
., odmówił stwierdzenia nieważności postanowienia [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej [...] nr [...] z dnia [...] lipca 2009 r. oraz utrzymanego...

II SA/Wa 1329/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-18

i Administracji z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia...
w dniu [...] marca 2009 r. J.R. złożył wniosek o stwierdzenie nieważności postanowienia [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. z dnia [...] lutego 2009...

II SA/Wa 1596/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-24

Pożarnej z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Decyzją z dnia [...] października 1993 r. Komendant Rejonowy...
jego nieprzydatności na zajmowanym stanowisku., Wnioskiem z dnia 6 stycznia 2000 r. J. R. zażądał stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] października 1993 r. Wskazał...

III OSK 429/21 - Wyrok NSA z 2021-11-03

[...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 23 maja 2018 r...
., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Powyższy wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym sprawy., Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej...

II SA/Wa 143/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-09

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w [...] o stwierdzenie nieważności bezprawnej i ostatecznej decyzji Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej...
tej decyzji stracił moc również angaż z dnia [...] października 1993 r. W konkluzji stwierdził, że wniosek o stwierdzenie nieważności 'decyzji' nr [...] tak ze względów...

II SA/Wa 1646/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-11

Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenie nieważności decyzji nr [...] Komendanta Powiatowego PSP w W. z dnia [...] grudnia 2010 r., dotyczącej wymierzenia kary upomnienia...

II SA/Wa 1326/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-17

[...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności postanowienia [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży...
o stwierdzenie nieważności postanowienia Komendanta Wojewódzkiego PSP w K. z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...]., Komendant Główny PSP postanowieniem z dnia [...] kwietnia...

II SA/Wa 757/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-22

z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wyrównania uposażenia i innych świadczeń pieniężnych - oddala skargę...
w mocy decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] października 2011 r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji [...] Komendanta Wojewódzkiego...
1   Następne >   +2   +5   +10   54