Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

III SA/Gl 313/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-15

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z [...] r., nr: [...]Dyrektor...
Izby Celnej w K., po rozpatrzeniu zażalenia M. E., na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w C. z [...]r., znak: [...] odmawiające przywrócenia terminu do złożenia...

III SA/Gl 349/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-24

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z [...] r., nr: [...] Dyrektor...
Izby Celnej w K., po rozpatrzeniu zażalenia M. E., na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w C. z [...]r., znak: [...]odmawiające przywrócenia terminu do złożenia wniosku...

III SA/Gl 346/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-15

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z [...] r., nr: [...] Dyrektor...
Izby Celnej w K., po rozpatrzeniu zażalenia M. E. , na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w C. z [...] r., znak: [...] odmawiające przywrócenia terminu do złożenia...

I GSK 248/15 - Wyrok NSA z 2017-02-17

., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia., Przedstawiając stan sprawy Sąd I instancji podał, że Naczelnik Urzędu Celnego I w W. decyzją z dnia [...] września 2013 r...

I GSK 276/15 - Wyrok NSA z 2017-02-17

r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. uchyla...
Dyrektora Izby Celnej w Warszawie (dalej: Dyrektor IC) z dnia [...] stycznia 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...

III SA/Gl 1471/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-06

Izby Celnej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego (odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania) 1. uchyla zaskarżone postanowienie, 2. zasądza...
. odmówił W. P. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w R. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty...

V SA/Wa 4417/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-20

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do usunięcia braku formalnego skargi w sprawie ze skargi K. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia...
zwolnienie od kosztów sądowych., W dniu [...] maja 2016 r. wyznaczony z urzędu pełnomocnik skarżącego wniósł o przywrócenie terminu do usunięcia braku formalnego skargi...

I GSK 1844/14 - Wyrok NSA z 2016-10-21

., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w przedmiocie podatku...
Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia., Powyższy wyrok Sądu I instancji...

I GSK 1950/14 - Wyrok NSA z 2016-10-21

., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Powyższy wyrok Sądu I instancji zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych...

III SA/Gl 1481/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-07

. z siedzibą w P. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego (odmowy przywrócenia terminu i stwierdzenia uchybienia...
dalej Spółką) przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w R. z dnia [...], nr [...], określającej wysokość zobowiązania podatkowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100