Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

SAB/Rz 47/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-01-09

Pożarnej, bezczynność ta polega na naruszeniu zasad określonych w art.6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 8 października 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jak również art. 73...
informować stronę. Nadto organ uznał, że wniosek o nadanie stopnia oficerskiego nie jest dokumentem z zakresu informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września...

II SA/Wa 880/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-08

administracyjnej, były kierowane właśnie do wiadomości J. Z. W świetle ogólnie dostępnych informacji publicznych wskazujących na bliskie relacje prywatne J. Z. z [...] L...
w [...], że J. S. pełni służbę pod wpływem alkoholu, pomówił go o takie postępowanie, które mogło poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego...

II SA/Ke 730/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-01-18

okoliczność, iż wskutek objęcia ich prawami autorskimi i w dodatku wyjęcia ich spod reżimu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U....
wyjaśnieniu podstaw i przesłanek utrzymania w mocy decyzji organu I instancji;, - braku pogłębienia zaufania uczestników do organów administracji publicznej poprzez dowolne...

III SA/Wa 1190/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-04

Komisja orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej jest właściwa do orzekania w sprawach naruszenia...
dyscypliny finansów publicznych przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz jego zastępcy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym...

II SA/Wa 754/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-19

. 266 § 3 K.k., zarzucany mu czyn nie jest przestępstwem umyślnym ściganym z oskarżenia publicznego, ani też przestępstwem skarbowym umyślnym, w związku z czym...
o Państwowej Straży Pożarnej z treścią art. 266 K.k., Ustawodawca podzielił przestępstwa na ścigane z oskarżenia publicznego oraz ścigane z oskarżenia prywatnego...

III SA/Łd 420/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-08-05

. Prokuratura Rejonowa w Ł. powiadomiła - na podstawie art. 21 § 2 k.p.k., Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ł. o wydaniu wobec funkcjonariusza publicznego st...
postępowania karnego w sprawie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne. Powołując pismo Prokuratury Rejonowej w Ł. z dnia...

III SA/Łd 581/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-09-11

. wszczęcie przeciwko strażakowi postępowania karnego w sprawie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego ( art. 231 § 1 k.k. i art. 221 k.k. w zw. z art. 11 § 2...
, nie zostało prawomocnie zakończone. Informacja z dnia [...] przekazana przez Sąd Rejonowy w [...] wskazuje, że sprawa o sygn. akt Ds. [...] ( będąca przyczyną zawieszenia...

III SA/Łd 297/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-20

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne. Powołując się na pisma Prokuratury Rejonowej w Ł. z dnia 17 września 2014r. i 29 września 2014r. organ I instancji...
wskazał, że wobec st. kpt. K. J. wszczęto postępowanie karne o przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, tj. o czyny art. 231 § 1 k.k. i art. 221 k.k. w zw...

IV SA/Gl 38/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-08-04

świadczonej przez organy administracji publicznej, w aspekcie położenia nieruchomości objętej publicznym wsparciem finansowym, w pierwszej kolejności odwołał do wykładni...
Pożarnej przedstawienia informacji za ostatnie 5 lat z jakich garnizonów PSP na terenie woj. [...] Strażacy otrzymali pomoc finansową określona ustawowo...

IV SA/Gl 262/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-03-17

na prawdziwych informacjach o faktach i odzwierciedlającej przebieg służby skarżącego w sposób ścisły, pełny i pozbawiony wątpliwości., Skarżonej decyzji zarzucono rażące...
wypłaty nagród jubileuszowych i dodatków za wysługę lat funkcjonariuszom pożarnictwa poprzez zaniechanie podania informacji o okresach pracy i służby zaliczonych...
1   Następne >   +2   +5   +10   25