Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

VI SA/Wa 1458/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-12

fizykochemiczne materiału zdefiniowanego jako 'olej opałowy ciężki',, 7. normy: PN-81/C-04012 określająca oznaczanie składu frakcyjnego metodą destylacji normalnej i BN-64/0531-03...
. (odpowiednio: k. 20-9 akt administracyjnych), jako dowody na to, że olej [...] sprzedawany był przed datą zgłoszenia przedmiotowego wynalazku w Urzędzie Patentowym RP,, 4...

VI SA/Wa 2144/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-15

się głównie w hurtowej sprzedaży paliw silnikowych, olejów i smarów, olejów opałowych i gazów płynnych. Wskazał na przysługujące mu prawa do zarejestrowanych wcześniej...
i smarów, olejów opałowych i gazów płynnych'. Tymczasem w niniejszej sprawie istotna byłaby rozpoznawalność i pozycja znaków w odniesieniu do towarów i usług ujętych...

VI SA/Wa 197/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-14

w budownictwie, oleje zwilżające, olej kostny do celów przemysłowych, olej napędowy, olej rycynowy do celów technicznych, preparaty z oleju sojowego do zapobiegania...
przywieraniu do przyborów kuchennych, olej solarowy, tłuszcze do oleju ze smoły węglowej, wosk do oświetlania, materiały oświetleniowe, gaz oświetleniowy , dodatki niechemiczne...
1   < Poprzednie   2