Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

VI SA/Wa 1650/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-13

słownego pod nazwą 'F.' z pierwszeństwem od dnia 27 października 1993 r. dla następujących towarów w kl. 4 - materiały pędne, oleje techniczne, smary, oleje opałowe, asfalty...
techniczne, smary, oleje opałowe, asfalty., Organ dokonując całościowej oceny zgłoszonego znaku zwrócił uwagę na proporcje w sile odróżniającej poszczególnych elementów...