Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

VI SA/Wa 3452/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-28

% z tej całej masy, półprodukty spełniające wymogi do powstania nowego, wysokojakościowego, spełniającego wymagania rynkowe produktu o nazwie handlowej olej opałowy...
według patentu [...]. Określenie zawartości siarki nie stanowi pełnego ujawnienia zestawu właściwości fizykochemicznych charakteryzujących ciężki olej opałowy wytworzony...

VI SA/Wa 161/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-21

, oleje opałowe, mazut, podpałki, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary;, 35: zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem...
brykietów, peletów, granulek, brykiety materiałów palnych, pochodne węgla, oleje opałowe, mazut, podpałki, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, materiały i przyrządy...