Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6460 Znaki towarowe X

VI SA/Wa 161/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-21

, oleje opałowe, mazut, podpałki, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary;, 35: zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem...
brykietów, peletów, granulek, brykiety materiałów palnych, pochodne węgla, oleje opałowe, mazut, podpałki, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, materiały i przyrządy...

II GSK 2781/14 - Wyrok NSA z 2016-05-31

mineralne, paliwa w formie brykietów, peletów, granulek, brykiety materiałów palnych, pochodne węgla, oleje opałowe, mazut, podpałki, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary;, 35...
, oleje opałowe, mazut, podpałki, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, materiały i przyrządy do składowania i transportu ww. towarów, organizowanie sieci sprzedaży, agencje...

VI SA/Wa 1650/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-13

słownego pod nazwą 'F.' z pierwszeństwem od dnia 27 października 1993 r. dla następujących towarów w kl. 4 - materiały pędne, oleje techniczne, smary, oleje opałowe, asfalty...
techniczne, smary, oleje opałowe, asfalty., Organ dokonując całościowej oceny zgłoszonego znaku zwrócił uwagę na proporcje w sile odróżniającej poszczególnych elementów...

VI SA/Wa 883/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-23

płynne; benzyny silnikowe; oleje napędowe; oleje opałowe; oleje przemysłowe; oleje silnikowe; parafina; paliwa silnikowe; paliwa lotnicze; koks naftowy; ksyleny; smary (kl...
towarów i usług obejmujących: paliwa; gazy płynne; benzyny silnikowe; oleje napędowe; oleje opałowe; oleje przemysłowe; oleje silnikowe; parafina; paliwa silnikowe; paliwa...

VI SA/Wa 882/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-23

; gazy płynne; benzyny silnikowe; oleje napędowe; oleje opałowe; oleje przemysłowe; oleje silnikowe; parafina; paliwa silnikowe; paliwa lotnicze; koks naftowy; ksyleny; smary...
i usług obejmujących: paliwa: gazy płynne; benzyny silnikowe; oleje napędowe; oleje opałowe; oleje przemysłowe; oleje silnikowe; parafina; paliwa silnikowe; paliwa...

VI SA/Wa 442/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-09

, nagrody specjalne i wyróżnienia tak dla tak samego koncernu O., jak też dla wyrobów tej firmy ( olej napędowy, olej opałowy czy płyn do układów chłodzenia ) oraz świadczonych...

VI SA/Wa 2144/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-15

się głównie w hurtowej sprzedaży paliw silnikowych, olejów i smarów, olejów opałowych i gazów płynnych. Wskazał na przysługujące mu prawa do zarejestrowanych wcześniej...
i smarów, olejów opałowych i gazów płynnych'. Tymczasem w niniejszej sprawie istotna byłaby rozpoznawalność i pozycja znaków w odniesieniu do towarów i usług ujętych...

VI SA/Wa 197/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-14

w budownictwie, oleje zwilżające, olej kostny do celów przemysłowych, olej napędowy, olej rycynowy do celów technicznych, preparaty z oleju sojowego do zapobiegania...
przywieraniu do przyborów kuchennych, olej solarowy, tłuszcze do oleju ze smoły węglowej, wosk do oświetlania, materiały oświetleniowe, gaz oświetleniowy , dodatki niechemiczne...