Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6461 Wynalazki X

VI SA/Wa 1302/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-19

nr [...] - załącznik 7,, - faktura nr [...] - załącznik 8,, - faktura nr [...] - załącznik 9,, - warunki techniczne [...] na olej opałowy ciężki [...]- załącznik 10,, - opis...
[...]. Określenie zawartości siarki nie stanowi pełnego ujawnia zestawu właściwości fizykochemicznych charakteryzujących ciężki olej opałowy wytworzony sposobem według spornego patentu...

VI SA/Wa 3452/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-28

% z tej całej masy, półprodukty spełniające wymogi do powstania nowego, wysokojakościowego, spełniającego wymagania rynkowe produktu o nazwie handlowej olej opałowy...
według patentu [...]. Określenie zawartości siarki nie stanowi pełnego ujawnienia zestawu właściwości fizykochemicznych charakteryzujących ciężki olej opałowy wytworzony...

II GSK 904/12 - Wyrok NSA z 2013-10-30

[...] października 2008 r. R. S.A., wniosła o unieważnienie udzielonego jej patentu o numerze [...] na wynalazek pt. 'Sposób produkcji ciężkiego oleju opałowego'., Patent dotyczył...
sposobu produkcji ciężkiego oleju opałowego na bazie destylatów próżniowych. Wnioskodawca stwierdził, że ma interes prawny w domaganiu się unieważnienia własnego patentu...

VI SA/Wa 256/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-09

jest przesuwnie i równolegle do osi palnika ciężkiego paliwa (olej opałowy),, 2) że elektrody iskrownika, którymi jest zakończona lanca zapalarki usytuowane są w strefie...

VI SA/Wa 1458/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-12

fizykochemiczne materiału zdefiniowanego jako 'olej opałowy ciężki',, 7. normy: PN-81/C-04012 określająca oznaczanie składu frakcyjnego metodą destylacji normalnej i BN-64/0531-03...
. (odpowiednio: k. 20-9 akt administracyjnych), jako dowody na to, że olej [...] sprzedawany był przed datą zgłoszenia przedmiotowego wynalazku w Urzędzie Patentowym RP,, 4...