Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 904/12 - Wyrok NSA z 2013-10-30

[...] października 2008 r. R. S.A., wniosła o unieważnienie udzielonego jej patentu o numerze [...] na wynalazek pt. 'Sposób produkcji ciężkiego oleju opałowego'., Patent dotyczył...
sposobu produkcji ciężkiego oleju opałowego na bazie destylatów próżniowych. Wnioskodawca stwierdził, że ma interes prawny w domaganiu się unieważnienia własnego patentu...

VI SA/Wa 1458/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-12

fizykochemiczne materiału zdefiniowanego jako 'olej opałowy ciężki',, 7. normy: PN-81/C-04012 określająca oznaczanie składu frakcyjnego metodą destylacji normalnej i BN-64/0531-03...
. (odpowiednio: k. 20-9 akt administracyjnych), jako dowody na to, że olej [...] sprzedawany był przed datą zgłoszenia przedmiotowego wynalazku w Urzędzie Patentowym RP,, 4...