Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Własność przemysłowa X

VI SA/Wa 304/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-06

negocjacjach ugodowych., W piśmie z dnia 2 września 2013 r. Skarżąca, z uwagi na przedłużające się negocjacje, wniosła o zawieszenia postępowania na podstawie art. 98 § 1...
2013 r. przychylił się do wniosku o zawieszenie postępowania złożonego przez skarżącą Spółkę., Postanowieniem z dnia [...] listopada 2013 r. Urząd Patentowy RP zawiesił...

VI SA/Wa 305/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-06

nadal negocjacjach ugodowych., W piśmie z dnia 12 listopada 2013 r. Skarżąca, z uwagi na przedłużające się negocjacje, wniosła o zawieszenia postępowania na podstawie art. 98...
listopada 2013 r. przychylił się do wniosku o zawieszenie postępowania złożonego przez skarżącą Spółkę., Postanowieniem z dnia [...] listopada 2013 r. Urząd Patentowy RP...

VI SA/Wa 1182/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-05

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie unieważnienia prawa ochronnego udzielonego na znak...
towarowy PANORAMA BIZNESU Nr R-145480 1. oddala skargę w części dotyczącej rozstrzygnięcia w przedmiocie zawieszenia postępowania; 2. w pozostałej części tj. w zakresie wezwania...

VI SA/Wa 1183/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-05

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie unieważnienia prawa ochronnego udzielonego na znak...
towarowy PANORAMA POGODY Nr R-145414 1. oddala skargę w części dotyczącej rozstrzygnięcia w przedmiocie zawieszenia postępowania; 2. w pozostałej części tj. w zakresie wezwania...

VI SA/Wa 1180/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-05

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie unieważnienia prawa ochronnego udzielonego na znak...
towarowy PANORAMA TURYSTYKI Nr R-145420 1. oddala skargę w części dotyczącej rozstrzygnięcia w przedmiocie zawieszenia postępowania; 2. w pozostałej części tj. w zakresie...

VI SA/Wa 1181/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-05

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2007 r. nr [..] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie unieważnienia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy...
PANORAMA RELIGII Nr R-145419 1. oddala skargę w części dotyczącej rozstrzygnięcia w przedmiocie zawieszenia postępowania; 2. w pozostałej części tj. w zakresie wezwania...

II GSK 1872/18 - Wyrok NSA z 2022-03-29

z [...] skarżąca wniosła o zawieszenie postępowania z uwagi na negocjacje mające na celu polubowne załatwienie sprawy. Uprawniona do spornego znaku przychyliła się do wniosku...
trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna z nich nie zwróci się o jego podjęcie, żądanie wszczęcia postępowania uznane zostanie za wycofane. Postanowienie wraz...

II GSK 205/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-17

odmowy zawieszenia postępowania w sprawie unieważnienia patentu na wynalazek postanawia: oddalić skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
, zastępującej uregulowania kodeksowe, wynika, że na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania o unieważnienie patentu, tj. postępowania spornego według przepisów...

II GSK 1788/14 - Postanowienie NSA z 2015-10-20

[...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie unieważnienia patentu europejskiego na wynalazek postanawia: 1. uchylić zaskarżony wyrok; 2...
2013 r. nr Sp. [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania., I, Sąd I instancji za podstawę rozstrzygnięcia przyjął następujące ustalenia., Postanowieniem...

II GSK 1704/18 - Wyrok NSA z 2022-03-29

[...] o nr [...]., W piśmie z [...] skarżąca wniosła o zawieszenie postępowania z uwagi na negocjacje mające na celu polubowne załatwienie sprawy. Uprawniona do spornego znaku przychyliła...
, że jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna z nich nie zwróci się o jego podjęcie, żądanie wszczęcia postępowania uznane zostanie za wycofane...
1   Następne >   +2   +5   +10   37