Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

I SA/Wr 610/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-07-15

Skarbowej z dnia [...]r., nr [...], w sprawie odmowy wszczęcia postępowania prowadzonego z wniosku R. i B. S. o zawieszenie postępowania prowadzonego w wyniku odwołania...
o zawieszenie postępowania prowadzonego z jej odwołania od decyzji organu I instancji z dnia [...]r., z uwagi na wcześniejsze złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu...

I SA/Sz 111/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-10-28

Skarbowej z dnia [...] listopada 2020 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. oddala...
z dnia [...] lipca 2020 r. podatniczka zwróciła się do organu I instancji o zawieszenie prowadzonego wobec niej, postępowania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych...

I SA/Sz 110/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-10-28

Skarbowej z dnia [...] listopada 2020 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r. oddala...
') zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015., Zasadnicze ustalenia stanu faktycznego przedstawiają się następująco...

I SA/Wr 764/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-24

na postanowienie w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego oddala skargę w całości. Przedmiotem skargi A S.A. w L. jest postanowienie Samorządowego Kolegium...
., Następnym wnioskiem z 23 lutego 2018 r., A zwróciła się do Prezydenta Miasta L. o zawieszenie wszczętego jej wnioskiem postępowania z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia...

I SA/Wr 716/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-11-08

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie ustalenia podatku...
) z [...] kwietnia 2018 r. nr [...] utzrymujące w mocy postanowienie Prezydenta Miasta W. z [...] lutego 2018 r. nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie...

I SA/Wr 411/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-09-25

dotyczącego odmowy zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2013 r. I. uchyla zaskarżone postanowienie w całości; II. zasądza...
podatkowy pierwszej instancji) odmówił zawieszenia postępowania podatkowego na wniosek na podstawie art. 210 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2018r., poz...

I SA/Rz 593/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-09-23

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] maja 2014r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego - oddala skargę - I SA/Rz 593/14...
) na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w R. z dnia [...] marca 2014r., nr [...], w sprawie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego, utrzymał w mocy...

I SA/Wr 1004/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-11-22

zagadnienia wstępnego obligującego organ podatkowy do zawieszenia postępowania, gdyż od rozstrzygnięcia w tej sprawie nie zależy zakres odpowiedzialności ani wymiar zobowiązania...
odpowiedzialności strony skarżącej z tytułu jej zobowiązania w podatku od towarów i usług., Postępowanie takie może stanowić podstawę do fakultatywnego zawieszenia postępowania...

I SA/Wr 671/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-30

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] kwietnia 2018 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania I. uchyla zaskarżone...
. nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie orzeczenia odpowiedzialności podatkowej Ł. S. (dalej też: strona, skarżący), jako członka zarządu, za zaległości podatkowe A Sp...

I SA/Wr 670/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-30

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] kwietnia 2018 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania I. uchyla zaskarżone...
. [...] o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie orzeczenia odpowiedzialności podatkowej Ł. S. (dalej też: strona, skarżący), jako członka zarządu, za zaległości podatkowe A Sp...
1   Następne >   +2   +5   +10   100