Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

II SA/Ol 228/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-06-04

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu...
) zwrócił się do Prezydenta Miasta E (dalej: organ I instancji) o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterostanowiskowej bezdotykowej myjni...

VII SA/Wa 1608/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-10

i Autostrad z dnia [...] maja 2021 r. znak [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. zasądza...
[...] z [...] maja 2021 r. znak: [...] (wpływ do organu - [...] maja 2021 r.) w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji...

II OSK 1918/10 - Wyrok NSA z 2011-12-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie...
., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach sprawy:, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S., działając na podstawie art...

II SA/Po 568/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-08-16

Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] kwietnia 2012 roku Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta P...
warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego z garażem wbudowanym w bryłę budynku, na działce oznaczonej nr geodezyjnym [...], obręb...

IV SA/Wa 225/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-11

Odwoławczego w C. z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Samorządowego Kolegium...
. Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy P. z dnia [...] lipca 2010 r. o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji...

VII SA/Wa 811/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-02

i Autostrad z dnia [...] lutego 2022 r. znak: [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
: [...], w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy - utrzymał w mocy własne rozstrzygnięcie., Z akt postępowania administracyjnego wynika...

II SA/Sz 627/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-09-30

Krajowych i Autostrad kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Wnioskiem z dnia [...] r. o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej...
sporządził projekt decyzji ustalającej warunki zabudowy dla wnioskowanego zamierzenia i skierował projekt do uzgodnienia z organami odrębnymi: Starostą Powiatowym...

II SA/Bk 134/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-05-20

przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 t. j.) przez organ oczywiście niewłaściwy, nie jest wiążące dla organu prowadzącego postępowanie główne w przedmiocie warunków zabudowy...
[...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza...

II SA/Po 769/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-20

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] kwietnia 2013 r. Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę...
Zarządy Dróg Wojewódzkich w P. (dalej: WZDW w P.) z dnia [...] 2013 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości...

VII SA/Wa 1092/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-20

i Autostrad z dnia 2 marca 2022 r. znak O/ZG.Z-3.4351.9.2022.aw w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. zasądza...
(dalej: 'k.p.a.') po rozpoznaniu wniosku Burmistrza Ś. z 10 lutego 2022 r. o ponowne uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100