Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Fundacje X
  • Skarżony

IV SA 1087/01 - Wyrok NSA z 2003-10-30

spełnia wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 15.02.1999 r. oraz w przepisach Prawa budowlanego i rozporządzenia wykonawczego...
zabudowy mieszkaniowo-usługowej:, I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji,, II. oddala skargę Federacji Stowarzyszeń Żydowskich w Polsce i Amerykańsko-Polsko-Izraelskiej...