Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bank X
  • Skarżony

I SA/Ka 1223/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-11-16

bez konieczności odbudowy zabytkowej willi, nieprzydatnej dla potrzeb bankowych, a także z uwagi na nowe warunki organizacyjne bankowości, konsekwencją...
te - nie mające ustalonego terminu rozpoczęcia zabudowy - znajdowały się w zarządzie użytkownika wieczystego. uchyla zaskarżoną decyzję. Aktem notarialnym, sporządzonym 18 grudnia...