Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X

VI SA/Wa 2013/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-10

., w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jest jako [...] i nie została wydana w stosunku do tej nieruchomości decyzja o warunkach zabudowy...
, iż ustanowienie warunków polegających na zdobyciu odpowiedniego wykształcenia potwierdzonego sprawdzianem zdobytych kwalifikacji nie stanowi ograniczenia dostępu do zawodu...

VI SA/Wa 1017/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-05

pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 963 ze zm.), dalej s.u.s., wskazał kto i w jakich warunkach podlega...
. 1 pkt 1 lit. e) ustawy o świadczeniach stanowi, że obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi...

I SA/Kr 1976/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-18

aneks do umowy, wypowiedzenie warunków spłaty, harmonogram spłat rat kredytu (spłacany przez D. K. oraz B.Z.) oraz harmonogram spłat rat kredytu (spłacany przez D. K...
własność hipoteczną, dom rodzinny w zabudowie bliźniaczej, którego całkowita powierzchnia użytkowa wynosi 176m2. Skarżąca podała, że czynnie uczestniczy w opiece i wspieraniu...