Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

II OSK 441/13 - Wyrok NSA z 2014-08-13

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy 1. uchyla zaskarżony wyrok...
decyzji o warunkach zabudowy., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach sprawy:, Pismem z dnia 30 sierpnia 2010 r. Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa...

VII SA/Wa 976/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-04

i Sportu z dnia[...] lutego 2021 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczo-warsztatowego na działkach nr ew. [...], k.m. [...] obręb [...] przy ul...

II OSK 1795/10 - Wyrok NSA z 2011-11-08

z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z funkcją usługową na parterze, na działce ew...
decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji., Postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2008 r. Stołeczny Konserwator Zabytków odmówił uzgodnienia decyzji...

VII SA/Wa 1653/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-19

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia [...] maja 2021 r. znak [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę Zaskarżonym...
uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy - utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji., Z akt postępowania administracyjnego wynika, że Prezydent Miasta [...] pismem...

IV SA/Wa 1935/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-05

i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] maja 2019 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy I. uchyla zaskarżone postanowienie, I. zasądza...
uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowie 7 budynków usługowych...

IV SA/Wa 2079/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-05

i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] maja 2019 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy I. uchyla zaskarżone postanowienie, I. zasądza...
uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowie 7 budynków usługowych...

II SA/Ke 739/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-12-28

warunków zabudowy oddala sprzeciw. Decyzją z dnia 18 października 2018r. znak: [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach (dalej: Kolegium, SKO), po rozpatrzeniu...
warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na budynek usługowo-mieszkalny (w tym usługi...

II SA/Po 650/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-03-05

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę /-/ D. Rzyminiak-Owczarczak /-/ B. Drzazga /-/ E. Podrazik Wójt...
Gminy K. decyzją z dnia (...) marca 2009 r. nr (...), po rozpatrzeniu wniosku D. G., ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego...

VII SA/Wa 350/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-12

Narodowego z dnia (...) grudnia 2021 r. znak: (...) w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] grudnia...
. nr [...] odmawiające uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji planowanej przy ul. [...] we W., obejmującej nadbudowę budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej...

VII SA/Wa 93/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-25

, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia [...] października 2020 r. znak [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oddala skargę...
o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku biurowo-usługowo-handlowego na działkach nr ew. [...], obręb geodezyjny [...], przy ul...
1   Następne >   +2   +5   +10   58