Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Paszporty X

II SA/Wr 76/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-03

oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. W świetle przywołanej regulacji są to podstawowe treści które powinny się znaleźć w miejscowym planie...
symbolem 1MU do 4MU, dla których jako przeznaczenie podstawowe wskazano zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną na terenie 2MU i 3MU (z dodatkowymi warunkami...

IV SA/Wa 575/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-20

o warunkach zabudowy). Wspomniany sposób wykładni nazywany jest również zasadą współmierności, miarkowania, adekwatności oraz ograniczania nadmiernej ingerencji (zob. np. P...

II SA/Wr 492/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-23

po obrysie zewnętrznym, do 20 m2 dla terenu działki', § 7 ust. 19, § 15 ust. 4, § 8 ust. 5 pkt 2 lit. a, § 10 ust. 2 pkt 1 we fragmencie: 'na warunkach uzgodnionych z gestorem...
ust. 5 pkt 2 lit. a uchwały z powodu istotnego naruszenia art. 28 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 2 pkt 9 i 10 ustawy,, - § 10 ust. 2 pkt 1 we fragmencie: 'na warunkach...