Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Łd 495/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-07-12

ze skargi P.M. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia...
. z dnia [...] Nr [...] o umorzeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec majątku P.M. na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez Zakład Ubezpieczeń...

I SA/Po 706/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-21

., Postanowieniem z [...] lipca 2021 r. Dyrektor IAS umorzył postępowanie wszczęte powyższym zażaleniem, powołując się na bezprzedmiotowość tego postępowania incydentalnego...
postanowienie zawiera błędne uzasadnienie faktyczne i prawne, zarzuciła organowi, iż błędnie przyjął wystąpienie w sprawie przesłanek uzasadniających umorzenie postępowania...

I SA/Gd 1053/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-12-06

Administracji Skarbowej w Gdańsku z dnia 14 lipca 2022 r., nr 2201-IOD-3.601.3.2022 w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego dotyczącego odmowy zawieszenia...
nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r., umorzył postępowanie zażaleniowe z uwagi na jego bezprzedmiotowość., 2. Rozstrzygnięcie zapadło na tle następującego stanu...

I SA/Bk 716/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-06-05

. nr [...] w przedmiocie uchylenie decyzji organu pierwszej instancji i umorzenia postępowania w sprawie określenia Nadleśnictwu O. zobowiązania w podatku od nieruchomości...
za 2017r. p o s t a n a w i a: 1. podjąć zawieszone postępowanie sądowoadministracyjne; 2. umorzyć postępowanie sądowe w sprawie; , Prokurator Okręgowy w S. złożył do sądu...

I SA/Bk 715/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-06-05

. nr [...] w przedmiocie uchylenie decyzji organu pierwszej instancji i umorzenia postępowania w sprawie określenia Nadleśnictwu O. zobowiązania w podatku od nieruchomości...
za 2016r. p o s t a n a w i a: 1. podjąć zawieszone postępowanie sądowoadministracyjne; 2. umorzyć postępowanie sądowe w sprawie. , Prokurator Okręgowy w S. złożył do sądu...

I SA/Bk 717/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-06-05

. nr [...] w przedmiocie uchylenie decyzji organu pierwszej instancji i umorzenia postępowania w sprawie określenia Nadleśnictwu O. zobowiązania w podatku od nieruchomości...
za 2018r. p o s t a n a w i a: 1. podjąć zawieszone postępowanie sądowoadministracyjne; 2. umorzyć postępowanie sądowe w sprawie; , Prokurator Okręgowy w S. złożył do sądu...

I SA/Bk 713/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-06-05

. nr [...] w przedmiocie uchylenie decyzji organu pierwszej instancji i umorzenia postępowania w sprawie określenia Nadleśnictwu O. zobowiązania w podatku od nieruchomości...
za 2014 r. p o s t a n a w i a: 1. podjąć zawieszone postępowanie sądowoadministracyjne; 2. umorzyć postępowanie sądowe w sprawie; Prokurator Okręgowy w S. złożył do sądu...

I SA/Bk 714/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-06-05

. nr [...] w przedmiocie uchylenie decyzji organu pierwszej instancji i umorzenia postępowania w sprawie określenia Nadleśnictwu O. zobowiązania w podatku od nieruchomości...
za 2015r. p o s t a n a w i a: 1. podjąć zawieszone postępowanie sądowoadministracyjne; 2. umorzyć postępowanie sądowe w sprawie; Prokurator Okręgowy w S. złożył do sądu...

I SA/Bk 712/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-06-05

. nr [...] w przedmiocie uchylenie decyzji organu pierwszej instancji i umorzenia postępowania w sprawie określenia Nadleśnictwu O. zobowiązania w podatku od nieruchomości...
za 2013 r. p o s t a n a w i a: 1. podjąć zawieszone postępowanie sądowoadministracyjne; 2. umorzyć postępowanie sądowe w sprawie; Prokurator Okręgowy w S. złożył do sądu...

III SA/Łd 478/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-11-16

roku sprawy ze skargi G. O. i W. O. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zarzutu w postępowaniu...
NR [...] i umorzył postępowanie w pierwszej instancji. W uzasadnieniu organ stwierdził, iż postępowanie w sprawie zarzutu przedawnienia zobowiązania w podatku dochodowym od osób...
1   Następne >   +2   +5   +10   100