Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Symbol

SA/Bk 1548/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2003-04-03

Wykonanie w toku postępowania egzekucyjnego obowiązku nałożonego nakazem państwowego inspektora pracy nie uzasadnia umorzenia tego postępowania. Może stanowić...
jedynie podstawę umorzenia grzywny nałożonej w celu przymuszenia. Mikołaj S. - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 'M.' w B. złożył wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego...

II SAB/Go 29/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-15

niejawnym sprawy ze skargi 'B' sp. z o.o. na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania zezwolenia na pracę postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Pismem...
do Sądu: 23 kwietnia 2019 r.) pełnomocnik strony skarżącej oświadczył, iż cofa skargę i wniósł o umorzenie postępowania., W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł...

II SAB/Go 113/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-15

niejawnym sprawy ze skargi 'B' sp. z o.o. na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania zezwolenia na pracę postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Pismem...
: 23 kwietnia 2019 r.) pełnomocnik strony skarżącej oświadczył, iż cofa skargę i wniósł o umorzenie postępowania., W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł o umorzenie...

II SAB/Go 45/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-15

niejawnym sprawy ze skargi 'B' sp. z o.o. na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania zezwolenia na pracę postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Pismem...
do Sądu: 23 kwietnia 2019 r.) pełnomocnik strony skarżącej oświadczył, iż cofa skargę i wniósł o umorzenie postępowania., W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł...

II SAB/Go 101/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-15

niejawnym sprawy ze skargi 'B' sp. z o.o. na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania zezwolenia na pracę postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Pismem...
do Sądu: 23 kwietnia 2019 r.) pełnomocnik strony skarżącej oświadczył, iż cofa skargę i wniósł o umorzenie postępowania., W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł o umorzenie...

II SAB/Go 26/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-15

niejawnym sprawy ze skargi 'B.' sp. z o.o. na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania zezwolenia na pracę postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Pismem...
do Sądu: 23 kwietnia 2019 r.) pełnomocnik strony skarżącej oświadczył, iż cofa skargę i wniósł o umorzenie postępowania., W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł...

II SAB/Go 70/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-15

niejawnym sprawy ze skargi 'B' sp. z o.o. na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania zezwolenia na pracę postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Pismem...
wpływu do Sądu: 23 kwietnia 2019 r.) pełnomocnik strony skarżącej oświadczył, iż cofa skargę i wniósł o umorzenie postępowania., W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł...

II SAB/Go 38/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-15

niejawnym sprawy ze skargi 'B' sp. z o.o. na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania zezwolenia na pracę postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Pismem...
do Sądu: 23 kwietnia 2019 r.) pełnomocnik strony skarżącej oświadczył, iż cofa skargę i wniósł o umorzenie postępowania., W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł o umorzenie...

II SAB/Go 41/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-15

niejawnym sprawy ze skargi 'B' sp. z o.o. na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania zezwolenia na pracę postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Pismem...
kwietnia 2019 r.) pełnomocnik strony skarżącej oświadczył, iż cofa skargę i wniósł o umorzenie postępowania., W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł o umorzenie...

II SAB/Go 73/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-15

niejawnym sprawy ze skargi 'B sp. z o.o. na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania zezwolenia na pracę postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. . Pismem...
do Sądu: 23 kwietnia 2019 r.) pełnomocnik strony skarżącej oświadczył, iż cofa skargę i wniósł o umorzenie postępowania., W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł...
1   Następne >   +2   +5   +10   35