Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Rz 622/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-08-23

622/13., Następnie postanowieniem z dnia 11 lipca 2013r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie umorzył postępowanie sądowe w niniejszej sprawie z uwagi...
w niniejszej sprawie wniosku w pierwszej kolejności odwołać należy się do art. 161 § 1 P.p.s.a., który stanowi, że Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania: 1...

I SA/Po 1663/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-29

odmowy umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowego postanawia: oddalić wniosek /-/ M.Skwierzyńska Pismem z dnia [...] czerwca 2009r. skarżąca spółka wniosła...
o umorzenie postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej z dnia [...] grudnia 2000r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc listopad 1995r. uznając...

I SA/Po 1661/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-29

odmowy umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowego postanawia: oddalić wniosek /-/ M.Skwierzyńska Pismem z dnia [...] czerwca 2009r. skarżąca spółka wniosła o umorzenie...
., Przepis art. 161 ppsa nie przewiduje możliwości zaskarżenia postanowienia w sprawie odmowy umorzenia postępowania., Również przepis art. 194 w § 1 pkt 1-10 ppsa nie wymienia...

I SA/Po 561/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-29

. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowego postanawia: oddalić wniosek /-/ M.Skwierzyńska Pismem z dnia 26 [...] czerwca 2009r. skarżąca spółka wniosła...
o umorzenie postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia [...] grudnia 2000r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc lipiec...

I SA/Po 1664/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-29

odmowy umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowego postanawia: oddalić wniosek /-/ M.Skwierzyńska Pismem z dnia [...] czerwca 2009r. skarżąca spółka wniosła o umorzenie...
art. 161 ppsa nie przewiduje możliwości zaskarżenia postanowienia w sprawie odmowy umorzenia postępowania., Również przepis art. 194 w § 1 pkt 1-10 ppsa nie wymienia...

I SA/Po 1660/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-29

odmowy umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowego postanawia: oddalić wniosek /-/ M.Skwierzyńska Pismem z dnia [...] czerwca 2009r. skarżąca spółka wniosła...
o umorzenie postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej z dnia [...] grudnia 2000r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc sierpień 1995r. uznając...

I SA/Po 1662/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-29

odmowy umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowego postanawia: oddalić wniosek /-/ M.Skwierzyńska Pismem z dnia [...] czerwca 2009r. skarżąca spółka wniosła o umorzenie...
art. 161 ppsa nie przewiduje możliwości zaskarżenia postanowienia w sprawie odmowy umorzenia postępowania., Również przepis art. 194 w § 1 pkt 1-10 ppsa nie wymienia...

II GSK 1092/17 - Wyrok NSA z 2019-04-11

. istniała konieczność uchylenia decyzji Prezydenta m.st. Warszawy w trybie kasatoryjnym, a nie uchylenia tej decyzji i umorzenia postępowania., Skarżąca złożyła wniosek...
§ 1 pkt 2, art. 105 § 1 i art. 77 § 1 kpa) m.in. przez uznanie, że umorzenie postępowania decyzją z [...] października 2008 r. - zamiast wydania decyzji kasatoryjnej...

II SA/Bk 567/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-12-17

uchylenia decyzji i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy ustalenia warunków zabudowy p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie wywołane wnioskiem o sporządzenie...
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd zobligowany jest do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania, m.in. w przypadku gdy skarżący...

II SA/Po 357/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-10-30

W.G. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego; I. uchyla zaskarżoną decyzję...
decyzji wynika, iż całe postępowanie w sprawie oznaczonej numerem [...] zostało umorzone. Podniosła, iż z treści decyzji nie wynika jakiej części postępowania dotyczy...
1   Następne >   +2   +5   +10   28