Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

III SA/Łd 21/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-02-01

cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. bg Zaskarżoną decyzją nr [...] z dnia [...] roku Samorządowe...
Kolegium Odwoławcze w S. uchyliło w części dotyczącej ustalenia dnia 17 października 2007 roku jako daty cofnięcia zezwolenia i w tym zakresie umorzyło postępowanie organu...

II GSK 122/11 - Wyrok NSA z 2012-03-14

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od 'J. M. D...
., w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych., Relacjonując przebieg postępowania Sąd I instancji podał...

II GSK 121/11 - Wyrok NSA z 2012-03-14

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od 'J. M. D...
., w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych., Relacjonując przebieg postępowania Sąd I instancji podał...

II SA/Bk 397/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-10-03

decyzji i umorzenia postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe w sprawie. Decyzją...
. decyzją z dnia [...] 2.2006 r.,, Nr [...] uchyliło w całości decyzję organu pierwszej instancji, i umorzyło postępowanie prowadzone w tym przedmiocie przez organ pierwszej...

II GSK 123/11 - Wyrok NSA z 2012-03-22

. z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem z dnia 28 września 2010 r., sygn...
[...] kwietnia 2010 r., nr [...], którą umorzone zostało postępowanie odwoławcze w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych., I, Z uzasadnienia wyroku...

II GSK 124/11 - Wyrok NSA z 2012-03-22

. z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem z dnia 28 września 2010 r., sygn...
[...] kwietnia 2010 r., nr [...], którą umorzone zostało postępowanie odwoławcze w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych., I, Z uzasadnienia wyroku...

II SA/Bk 416/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-10-03

decyzji i umorzenia postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe w sprawie. Decyzją...
Odwoławcze w B. decyzją z dnia [...] 01.2007 r.,, Nr [...], uchyliło w całości decyzję organu pierwszej instancji, i umorzyło postępowanie prowadzone w tym przedmiocie...

II SA/Bk 414/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-10-03

decyzji i umorzenia postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe w sprawie. Decyzją...
Odwoławcze w B. decyzją z dnia [...] 12.2006 r., Nr [...], uchyliło w całości decyzję organu pierwszej instancji i umorzyło postępowanie prowadzone w tym przedmiocie...

II SA/Bk 415/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-10-03

decyzji i umorzenia postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe w sprawie. Decyzją...
Odwoławcze w B. decyzją z dnia [...] r., Nr [...], uchyliło w całości decyzję organu pierwszej instancji i umorzyło postępowanie prowadzone w tym przedmiocie przez organ...

III SA/Lu 198/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-07-01

narkomani p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie. Pismem z dnia [...] kwietnia 2008 r. Wojewoda wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na uchwałę...
./ złożyła odpowiedź na skargę, w której uwzględnia skargę w całości oraz wnosi o umorzenie postępowania sądowego w sprawie. W tym samym dniu tj. [...] czerwca 2008 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   23