Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Rz 210/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-06-14

.) zwróciła się z żądaniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. stwierdzenia nieważności decyzji tegoż Kolegium, która to decyzja jest przedmiotem skargi w niniejszej...
, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu. Jeśli więc wniesiono skargę do sądu administracyjnego...

I SA/Rz 366/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-07-18

Kolegium Odwoławczego stwierdzenia nieważności decyzji tegoż Kolegium, która to decyzja jest przedmiotem skargi w niniejszej sprawie sądowej., W ocenie Wojewódzkiego Sądu...
administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu. Jeśli więc wniesiono skargę do sądu...

I SA/Rz 401/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-28

się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z żądaniem stwierdzenia nieważności decyzji tegoż Kolegium, która to decyzja (z dnia (...) lutego 2012 r.) jest przedmiotem skargi w niniejszej...
sprawie sądowej., Samorządowe Kolegium Odwoławcze, decyzją z dnia (...) kwietnia 2012 r., nr (...), odmówiło stwierdzenia nieważności swojej decyzji z dnia (...) lutego...

I SA/Rz 399/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-08-31

z dnia 22 lipca 2011 r.) zwróciła się z żądaniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego stwierdzenia nieważności decyzji tegoż Kolegium, która to decyzja jest przedmiotem...
, że w razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania...

I SA/Lu 806/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-02-25

, utrzymało w mocy na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] maja 2010 r. o zawieszeniu z urzędu postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności...
, iż postanowieniem z [...] maja 2010 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, zawiesiło z urzędu postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Kolegium z dnia [...] stycznia...

I SA/Bd 393/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-08-22

stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] r., którą uchylono decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ż. z dnia [...] r., w części dotyczącej...
o stwierdzenie nieważności wyżej wskazanej decyzji., Z uwagi na toczące się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, w Bydgoszczy postępowanie o stwierdzenie nieważności ostatecznej...

II SA/Rz 259/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-11-03

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] stycznia 2009 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji...
stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] listopada 2007r. nr [...] ustalającej warunki zabudowy na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: osiedle...

I SA/Rz 91/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-03-03

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia oddala skargę. I SA/Rz 91/16, Uzasadnienie...
Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] września 2015r., nr [...], odmawiające stwierdzenia nieważności ostatecznego postanowienia własnego z dnia [...] grudnia 2013r...

I OSK 1499/16 - Postanowienie NSA z 2017-11-15

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia postanawia zawiesić postępowanie sądowe do czasu...
., wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie nieważności wskazanego orzeczenia Prezydium Rady Narodowej Urząd Spraw Wewnętrznych w [...] z dnia [...] kwietnia 1961r. o odszkodowaniu...

III SA/Łd 950/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-25

i Modernizacji Rolnictwa wniósł o jej oddalenie. Ponadto z uwagi na złożony przez G. P. do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o stwierdzenie nieważności...
w celu stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] r. nr [...] Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Ł., nie może jednoznacznie wypowiedzieć się co do zasadności ww...
1   Następne >   +2   +5   +10   100