Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X
  • Symbol

III SA/Lu 505/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-19

stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w L. z dnia [...] listopada 2012 r., Nr [...]., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, której stan faktyczny...
także żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w L. z dnia [...] listopada 2012 r., Nr [...] na podstawie art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29...

III SA/Lu 616/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-12

odpowiedzialnością z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] lipca 2013 r., nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
odpowiedzialnością w K., utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] kwietnia 2013 r., Nr [...], odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

V SA/Wa 2201/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-26

., utrzymująca w mocy decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia ... marca 2016 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w C. z dnia ... sierpnia...
. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm., dalej 'O.p.'), wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w C. nr ... z dnia ... sierpnia 2015 r., które wg Strony...

V SA/Wa 485/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-23

Rozwoju i Finansów z dnia [...] grudnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności koncesji na prowadzenie kasyna gry...
. [...] odmawiające A. K. i W. K. (dalej Skarżącym) wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Finansów z dnia [...] czerwca 2011 r...

V SA/Wa 1065/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-08

w W. z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji; oddala skargę. Przedmiotem skargi, wniesionej przez A. G. (dalej...
Dyrektora Izby Celnej w W. nr [...] z dnia [...] października 2014 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Naczelnika Urzędu Celnego...

II GSK 137/17 - Wyrok NSA z 2017-06-08

stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry., Ze stanu faktycznego sprawy...
nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego II w Łodzi z dnia [...] maja 2015 r. Na wstępie przypomniał, że objętą wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzją z dnia...

V SA/Wa 629/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-16

odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry; oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z (...) stycznia...
w O., dalej 'Strona', 'Spółka' lub 'Skarżąca' złożonego od decyzji Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z (...) listopada 2015 r. nr (...) odmawiającej stwierdzenia nieważności...

V SA/Wa 627/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-16

stwierdzenia nieważności decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry; oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z (...) stycznia 2016 r...
'Strona', 'Spółka' lub 'Skarżąca' złożonego od decyzji Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z (...) listopada 2015 r. nr (...)odmawiającej stwierdzenia nieważności ostatecznej...

V SA/Wa 628/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-16

odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją...
(...), poza kasynem gry w lokalu 'P.' mieszczącym się przy ul. (...) w P.., Pismem z dnia 17 lipca 2015 r. (data nadania) Spółka wniosła o stwierdzenie nieważności ostatecznej...

V SA/Wa 630/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-16

stwierdzenia nieważności decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z (...) stycznia 2016 r...
'Strona', 'Spółka' lub 'Skarżąca' złożonego od decyzji Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z (...) listopada 2015 r. nr (...) odmawiającej stwierdzenia nieważności ostatecznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100