Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Skarżony
  • Symbol

II OZ 845/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-31

Administracyjnego w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2005 r. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi postanawia: oddalić skargę o wznowienie postępowania. Skarżąca, A. T., reprezentowana...
złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

III OSK 2553/23 - Postanowienie NSA z 2023-11-07

w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku P.T. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi o wznowienie oraz skargi P.T. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego...
Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 9 października 2017 r., nr DKR-4203-4/2/17/MP w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia: 1. odmówić P.T. przywrócenia terminu...

IV SAB/Wr 156/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-31

. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Z. R. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem Wojewódzkiego Sądu...
we W. w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia i wydania orzeczenia postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania. Postanowieniem...

I OZ 447/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-18

o przywrócenie terminu do złożenia skargi o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 26 maja...
przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w dniu 20 kwietnia 2010 r. sygn. akt II SA/Bk 597/09, pełnomocnik skarżącej złożył wniosek o przywrócenie terminu...

II SA/Bd 166/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-04-14

II SA/Bd 628/14 o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi i uiszczenia wpisu sądowego postanawia odrzucić skargę o wznowienie...
. 88 P.p.s.a., odrzucił wniosek skarżącego z dnia [...] czerwca 2015 r. o przywrócenie terminu do uzupełniania braków formalnych przedmiotowej skargi i uiszczenia wpisu...

II SA/Rz 829/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-02-25

., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków...
skarżącej treści zarządzenia i w konsekwencji jego nieprawidłowe wykonanie., Pismo z dnia [..].X.2010 r. zostało potraktowane przez Sąd jako wniosek o przywrócenie terminu...

I SA/Po 805/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-09-03

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 sierpnia 2010 r...
wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania, 2. zasądzić od Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rzecz D. K...

II SA/Bk 392/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-12-09

Wniosek o przywrócenie pięcioletniego terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego, określonego w art. 278 ustawy z 30 sierpnia 2002...
.), po rozpoznaniu w dniu 09 grudnia 2010 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku C. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania sądowego zakończonego...

II GZ 35/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-31

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi C. C. o wznowienie postępowania...
Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 24 października 2016 r. odrzucił wniosek C. C. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania...

VI SA/Wa 1653/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-24

. na posiedzeniu niejawnym wniosku C. C. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi C. C. na uchwałę...
. Jednocześnie skarżący podniósł, że gdyby Sąd doszedł do przekonania, że owa skarga została złożona po terminie wniósł o przywrócenie tego terminu, jako uchybionego bez jego winy...
1   Następne >   +2   +5   +10   63