Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

II FSK 1492/20 - Wyrok NSA z 2022-05-17

. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od K. O. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie kwotę 360,00...
(dalej: 'Dyrektor', 'organ odwoławczy') z 15 listopada 2019 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Sąd pierwszej instancji orzekał...

II FSK 1805/19 - Wyrok NSA z 2020-02-04

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności ostatecznego postanowienia w sprawie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 17 kwietnia 2019 r...
postanowienia wydanego z upoważnienia Burmistrza Miasta D. z dnia 6 sierpnia 2018 r. w części dotyczącej odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji...

I SA/Gl 413/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-10

.) po rozpatrzeniu wniosku D.W. z dnia 12 listopada 2011 r. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w C. z dnia...
aktem notarialnym sporządzonym w dniu 28 listopada 2006 r. - odmówił przywrócenia terminu do wniesienia przedmiotowego zażalenia., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Dyrektor...

I SA/Gl 414/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-10

.) po rozpatrzeniu wniosku D.W. z dnia 12 listopada 2011 r. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w C. z dnia [...] określającej...
nr [...] - nieruchomości położonej we wsi K., dokonanego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 28 listopada 2006 r. - odmówił przywrócenia terminu do wniesienia...

I SA/Gl 417/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-10

.) po rozpatrzeniu wniosku D.W. z dnia 12 listopada 2011 r. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w C. z dnia [...] określającej...
wynoszącego 1/4 część w działce nr [...] - nieruchomości położonej we wsi K., dokonanego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 20 grudnia 2006 r. - odmówił przywrócenia terminu...

I SA/Gl 419/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-10

.) po rozpatrzeniu wniosku D.W. z dnia 12 listopada 2011 r. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w C. z dnia...
we wsi K., dokonanego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 20 grudnia 2006 r. - odmówił przywrócenia terminu do wniesienia przedmiotowego zażalenia., W uzasadnieniu...

I SA/Gl 320/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-29

postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi; W dniu 13 kwietnia 2007r. skarżący Z. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
Pocztowym w Ż. wniosek o przywrócenie terminu do dokonania uchybionej czynności tj. do złożenia skargi. W uzasadnieniu podał, iż zgadza się z zarzutem Dyrektora Izby...

I SA/Gl 321/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-29

postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi; W dniu 12 kwietnia 2007r. skarżący Z. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
Pocztowym w Ż. wniosek o przywrócenie terminu do dokonania uchybionej czynności tj. do złożenia skargi. W uzasadnieniu podał, iż zgadza się z zarzutem Dyrektora Izby...

I SA/Sz 973/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-12-10

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Decyzją z dnia 29.11.2013...
przez pełnomocnika nadała w placówce pocztowej pismo stanowiące odwołanie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego złożenia., W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu...

I SA/Gl 416/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-10

, po rozpatrzeniu wniosku D.W. z dnia 12 listopada 2011 r. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od wskazanej powyżej decyzji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w C...
. z dnia [...] postanowił odmówić przywrócenia terminu. W uzasadnieniu postanowienia organ wskazał, iż w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione przesłanki warunkujące...
1   Następne >   +2   +5   +10   21