Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

III SA/Kr 581/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-11

. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.), § 1 pkt 1a rozporządzenia rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów...
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358), rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia...

III SA/Kr 578/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-11

zł. Podstawę prawną decyzji stanowił art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 3 i 4, art. 39, art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz...
z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358), rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu...

III SA/Kr 580/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-11

. Podstawę prawną decyzji stanowił art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 3 i 4, art. 39, art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz...
. oraz podległych mu pracowników, członków Rady Miasta., W dniu 4 września 2020 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wezwał skarżącego do wskazania miejsca...

III SA/Kr 577/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-11

[...] W - K. Podstawę prawną decyzji stanowił art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 3 i 4, art. 39, art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz...
pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358), rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego...

III SA/Kr 579/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-11

. Podstawę prawną decyzji stanowił art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 3 i 4, art. 39, art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r...
. oraz podległych mu pracowników, członków Rady Miasta., W dniu 4 września 2020 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wezwał skarżącego do wskazania miejsca...

III SA/Kr 576/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-11

. Podstawę prawną decyzji stanowił art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 3 i 4, art. 39, art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz...
pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358), rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego...

III SA/Kr 902/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-01-21

. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593)., W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że o odmowie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej zadecydowała...
, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, a także niemożliwością stwierdzenia braku okoliczności, o których mowa w art. 12 tej ustawy. Organ zaznaczył...

IV SA/Po 849/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-11-28

w S., gdzie zmarł w dniu [...] lipca 2005 r. Organ podał, że zgodnie z art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej zwrócił się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...
art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (osobą nie zamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów...

VII SA/Wa 2643/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-22

przepisów o pomocy społecznej, a tym samym pobieraniu tej opłaty w przeliczeniu na miesiąc pobytu, w wysokości przewyższającej kwotę odpowiadającą 70% miesięcznego dochodu...
przepisów o pomocy społecznej, chyba że jest to dziecko w pieczy zastępczej, wtedy opłata wynosi 200% najniższej emerytury. Podmiot leczniczy musi tak zorganizować swoją...

II SA/Sz 530/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-07-05

. na rzecz strony skarżącej Spółki A. kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. W dniu [...] r. do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynął wniosek S o wydanie decyzji...
ustawy o pomocy społecznej., W wyniku rozpoznania sprawy na skutek wniesionego odwołania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] r. nr [...] ,w oparciu o art...
1   Następne >   +2   +5   +10   15