Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

II SA/Rz 468/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-09-04

danych:, - wyjaśnienia czy rodzina skarżącego otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej, a jeśli tak to jakiego rodzaju i w jakiej wysokości, natomiast...
ze świadczeń pomocy społecznej, nieruchomość rolna jest wykorzystywana pod uprawy na własne potrzeby. Wnoszący skargę podniósł, iż wartość wieloletnich: ciągnika...

II GSK 2289/14 - Wyrok NSA z 2016-03-31

publicznych pochodzących z pomocy społecznej. Skarżąca nie prowadzi już działalności gospodarczej, nie pracuje, nie pobiera zasiłku dla bezrobotnych, jej małżonek...
poziomu minimum socjalnego, czego organ nie uwzględnił. Sąd powziął istotne wątpliwości, czy środki jakie otrzymuje rodzina z pomocy społecznej są w ogóle wystarczające...

III SA/Łd 328/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-13

, czy też - w konsekwencji, z koniecznością sięgania po pomoc społeczną (tak wyrok WSA w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014r., III SA/Po 1780, Lex nr 1490868). Nie jest poprawny...
wymaga jednakże jednoczesnego rozważenia ewentualnych wydatków budżetowych, np. na zasiłki dla bezrobotnych czy pomoc społeczną dla wnioskodawcy (por. wyrok NSA z dnia 30...

IV SA/Gl 34/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-10

ustawy dwukrotnie wezwano dłużnika - R. Sz. do zgłoszenia się w Ośrodku Pomocy Społecznej w L. w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia...
, że wobec niezgłoszenia się do Ośrodka Pomocy Społecznej zastosowano art. 5 ust. 3 cytowanej ustawy, a orzekający organ przychylił się do wniosku Wójta Gminy L. uznając...

II GSK 360/19 - Wyrok NSA z 2019-08-28

wydatków budżetowych, np. na zasiłki dla bezrobotnych, czy pomoc społeczną dla wnioskodawcy. Nie może bowiem powstać taka sytuacja, w której zapłata należności spowoduje...
konieczność uciekania się do środków pomocy społecznej przez zobowiązanego pozbawionego wskutek tego środków do zaspokojenia potrzeb materialnych., W ocenie Sądu I instancji...

II SA/Ol 131/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-28

publicznego nie zamyka się wyłącznie w sytuacjach, w których wyegzekwowanie należności publicznoprawnej zmusiłoby zobowiązanego do korzystania z pomocy społecznej. W tym kręgu...
, czy pomoc społeczną dla wnioskodawcy. Nie może bowiem powstać taka sytuacja, w której zapłata zaległych należności spowoduje konieczność uciekania się do środków pomocy...

III SA/Gl 302/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-19

dla realizacji podstawowych potrzeb bytowych osób zobowiązanych i ich rodzin, czy też - w konsekwencji z koniecznością sięgania po pomoc społeczną., Natomiast w interesie...
społeczną dla wnioskodawcy. Nie może bowiem powstać taka sytuacja, w której zapłata zaległych należności spowoduje konieczność uciekania się do środków pomocy społecznej...

III SA/Gd 52/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-05-25

, czy też - w konsekwencji z koniecznością sięgania po pomoc społeczną., Natomiast w interesie publicznym leży też, aby dłużnicy publicznoprawni przestrzegali przepisy prawne...
jednoczesnego rozważenia ewentualnych wydatków budżetowych, np. na zasiłki dla bezrobotnych, czy pomoc społeczną dla wnioskodawcy. Nie może bowiem powstać taka sytuacja...

II SA/Rz 1056/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-10-08

wezwany został również do wskazania, czy korzysta (bądź żona) ze wsparcia pomocy społecznej, jak też do nadesłania wyciągów z rachunków bankowych swoich oraz żony...
niejawnym wniosku S. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie z jego skargi na decyzję Głównego Inspektora...

III SA/Gl 429/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-26

, w szczególności dla realizacji podstawowych potrzeb bytowych osób zobowiązanych i ich rodzin, czy też - w konsekwencji z koniecznością sięgania po pomoc społeczną., Natomiast...
dla bezrobotnych, czy pomoc społeczną dla wnioskodawcy. Nie może bowiem powstać taka sytuacja, w której zapłata zaległych należności spowoduje konieczność uciekania się do środków...
1   Następne >   +2   +5   +10   100