Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

I SA/Ol 589/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-10-20

się na art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 369) podjęła uchwałę nr XXX.300.2021...
gminy w ramach zadań własnych gminy na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Środki pieniężne na realizację programu ustalane...

I SA/Gl 1627/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-26

. W podstawie prawnej przywołano art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 182), która, zdaniem RIO, w żaden...
poprzez uznanie, że uchwała w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej podlega nadzorowi RIO,, - art. 110 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej poprzez uznanie, że uchwała...

I SA/Gd 249/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-05-19

domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r...
. o pomocy społecznej (...)'. W konsekwencji, w zmienionym stanie prawnym brak jest normy ustawowej, z której można - przy zastosowaniu wykładni systemowej wewnętrznej...

I SA/Gd 232/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-05-19

gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca...
2004 r. o pomocy społecznej (...)'. W konsekwencji, w zmienionym stanie prawnym brak jest normy ustawowej, z której można - przy zastosowaniu wykładni systemowej...

I SA/Gd 233/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-05-19

dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy...
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (...)'. W konsekwencji, w zmienionym stanie prawnym brak jest normy ustawowej, z której można - przy zastosowaniu wykładni...

I SA/Gd 240/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-05-19

pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (...)'. W konsekwencji, w zmienionym stanie...
, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia, 12 marca 2004 r...

I SA/Gd 248/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-05-19

nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...
dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2...

I SA/Bd 135/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-08-19

, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa...
w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.).', Z powyższego wynika, że w zmienionym stanie prawnym...

I SA/Bd 145/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-07-21

mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust...
. 1 lub 2 ustawy z dnia, 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.).', Z powyższego wynika, że w zmienionym stanie prawnym obowiązującym od, 1...

I SA/Sz 260/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-24

ziemnego na nieruchomości oraz do Ośrodka Pomocy Społecznej w D. o udzielenie informacji o pobieranych świadczeniach społecznych, pomocy społecznej i dodatkach pobieranych...
elektrycznej wskazuje ciągłe użytkowanie nieruchomości., Kolegium wyjaśniło przy tym, że Ośrodek Pomocy Społecznej w D. przekazał informacje, że Strona nie korzysta z pomocy...
1   Następne >   +2   +5   +10   18