Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

IV SA/Gl 497/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-23

z Ośrodka Pomocy Społecznej, dokonaniu ustaleń ze świadkiem wskazanym w protokole zawiadomienia, czynności z funkcjonariuszem policji oraz dokonaniu ustaleń z E. K. - czym...
z Ośrodka Pomocy Społecznej, przyjęciu zawiadomienia o przestępstwie, ustaleniu świadków, dokonaniu ustaleń ze Z. G. - czym naruszyła dyscyplinę służbową określoną w art. 132...

II SA/Bd 1165/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-02-16

radioodtwarzacza samochodowego m-ki 'S.' na szkodę Domu Pomocy Społecznej w L., przerobił protokół przeszukania pomieszczenia nr [...] sporządzony w dniu [...] 2003r...
dochodzenie RSD-167/03 w sprawie kradzieży radioodtwarzacza samochodowego m-ki 'S.' na szkodę Domu Pomocy Społecznej w L., naruszył dyscyplinę służbową...

II SA/Bd 334/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-09-06

skierowana przez Stowarzyszenie 'Dorośli-Dzieciom' w S. K. do Zakładu Pracy tj. Ośrodka Pomocy Społecznej w S. K. w celu odbycia stażu zawodowego organizowanego w ramach...
nie była umową dwustronną tylko kontraktem trójstronnym zawartym pomiędzy Stowarzyszeniem 'Dorośli-Dzieciom' a Stażystą oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w S. K.. Przedmiot...

II SA/Ke 83/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-03-17

korzystania z całego domu przebywa aktualnie w Domu Pomocy Społecznej, tak więc nie mieszka pod w/w adresem., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach J...
postępowanie dowodowe W rezultacie uzyskano z Domu Pomocy Społecznej informację (pismo z dnia 19 stycznia 2010r.), iż A. P. mieszka w tym ośrodku - a nie w w/w domu. Wskazania...

II SA/Wa 2138/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-24

§ 1a kk., II. w dniu 24.09.2018 r. w G., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, złożyła w Ośrodku Pomocy Społecznej w G. wniosek o ustalenie prawa do świadczeń...
prawnego małoletniego N. S., a także wprowadzonych w błąd urzędników Ośrodka Pomocy Społecznej w G. Otrzymane z Prokuratury Rejonowej w G. materiały włączono do akt postępowania...

III SA/Kr 684/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-23

Ośrodku Pomocy Społecznej, a ojciec był na rencie. W latach 1988 - 1993 J. N. uczęszczał do Technikum Leśnego w L. W tym okresie mieszkał w internacie w L. Po ukończeniu...
zawodowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, następnie zaś uzyskała świadczenie emerytalne, natomiast ojciec uzyskał świadczenie rentowe, a ich gospodarstwo rolne...

III ARN 35/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-10-05

Wniosek funkcjonariusza Policji o przyznanie pomocy finansowej z funduszu mieszkaniowego podlega rozpatrzeniu w drodze postępowania administracyjnego. Sąd Najwyższy...
po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na skutek rewizji nadzwyczajnej...

III SA/Lu 60/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-05-17

Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej należy wyjaśnić, że organ Policji nie stosował instytucji prawa do pomocy społecznej i mieszkaniowej. Tym samym nie mógł naruszyć...
do pomocy społecznej i mieszkaniowej dla zapewnienia, zgodnie z zasadami ustanowionymi w prawie Unii oraz ustawodawstwach i praktykach krajowych, godnej egzystencji wszystkim...

I OSK 630/05 - Wyrok NSA z 2006-01-12

dyscyplinę służbową w ten sposób, że prowadząc dochodzenie [...] w sprawie kradzieży radioodtwarzacza samochodowego m-ki 'SATELITĘ' na szkodę Domu Pomocy Społecznej...
'SATELITĘ' na szkodę Domu Pomocy Społecznej w [...], naruszył dyscyplinę służbową w ten sposób, że sporządzając wykaz dowodów rzeczowych i postanowienie w przedmiocie...

II SA/Bd 601/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-10-18

dni nie mógł podjąć starań o pracę, ani nie korzystał z uprawnień osoby bezrobotnej do bezpłatnej opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. W związku powyższym skarżący...
za 2005 r.. Ze względu na interes społeczny oraz charakter popełnionego czynu, uznając, że skarżący nie może pozostawać w służbie, rozkazowi nadano rygor natychmiastowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100