Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol

I SA/Op 153/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-10-03

Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od towarów i usług za wrzesień 2004r. postanawia zawiesić...
decyzją z dnia [...]. Nr [...], w ramach której, dokonano określenia T. S. zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, za miesiąc wrzesień 2004r. w kwocie 1.544 zł...

I SA/Op 154/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-10-03

Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od towarów i usług za październik 2004r. postanawia zawiesić...
z dnia [...] Nr [...] w ramach której, dokonano określenia T.S. zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, za miesiąc październik 2004r. w kwocie 823 zł...

VIII SA/Wa 813/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-21

odmowy zawieszenia postępowania podatkowego w podatku od towarów i usług za okresy od kwietnia do grudnia 2015r. Jako podstawę prawną swojego rozstrzygnięcia DIAS wskazał...
w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy od kwietnia do grudnia 2015 r., W toku tego postępowania, pismem z [...] czerwca 2020 r. pełnomocnik skarżącego, wniósł...

I SA/Wr 928/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-01-09

we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie : odmowy zwrotu w terminie 60 dni nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad należnym za wrzesień 2006r...
(w oparciu o art. 87 ust. 6 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm. - zwanej dalej ustawą o podatku od towarów i usług...

I SA/Wr 1418/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-02-28

Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie: podatku od towarów i usług p o s t a n...
z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług., Wnioskiem z [...] strona zwróciła się do organu o interpretację przepisów prawa podatkowego - podatku...

I SA/Rz 330/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-07-21

, - nr 1801-IER.7010.41.2020, - nr 1801-IER.7010.42.2020 w przedmiocie zaliczenia zwrotu nadwyżki w podatku od towarów i usług za marzec, maj, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2011...
, 1801-IER.7010.40.2020, 1801-IER.7010.41.2020 , 1801-IER.7010.42.2020 w przedmiocie zaliczenia zwrotu nadwyżki w podatku od towarów i usług za marzec, maj, wrzesień, październik...

I FSK 1206/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-09

23 września 2016 r.: - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2009 r., - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2009 r...
., - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj 2009 r., - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2009 r., - nr [...] w przedmiocie podatku...

I SA/Sz 86/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-05-23

naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług za okresy od lipca do grudnia 2016 r. i styczeń 2017 r. p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie sądowe. Zaskarżonym...
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm. - dalej także 'ustawa VAT') - w wyniku rozpatrzenia zażalenia z dnia...

I SA/Lu 490/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-08-12

sprawy ze skargi J. J. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu samochodu osobowego p o s t a n...
prawomocnie zakończona., Wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług z tytułu importu samochodu z uwagi na art. 29 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku...

I SA/Sz 274/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-03-04

[...] Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy od stycznia do grudnia 2005 r. p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie sądowe L. J. wniósł...
Kontroli Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] i określającą w tej części w podatku od towarów i usług zobowiązania podatkowe za czerwiec i wrzesień 2005 r. oraz kwotę nadwyżki...
1   Następne >   +2   +5   +10   100