Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Fundacje X
  • Skarżony

III SA 1642/95 - Wyrok NSA z 1997-02-21

podatku od towarów i usług jednostkom dokonującym zakupu /importu/ towarów finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej /Dz.U. nr 92 poz. 438/, jednakże...
przy uwzględnieniu konkretnych warunków, określonych w art. 25 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U....

SA/Po 2203/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-12-15

z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Urząd Skarbowy stwierdził...
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło...

SA/Wr 2523/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-12-23

stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ w art. 7 ust. 1 pkt 4 zwalnia od tych podatków import towarów zwolnionych...
od cła na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 13 prawa celnego. Towary takie nie podlegają również podatkowi importowemu w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 1993 r...