Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X

I FSK 1822/16 - Wyrok NSA z 2018-06-21

. [...] GmbH z siedzibą w Niemczech na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 18 marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2009 r. 1...
, po rozpoznaniu skargi T. [...] GmbH z siedzibą w Niemczech na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 18 marca 2015 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług...

I FSK 716/18 - Wyrok NSA z 2021-11-10

indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2016 r. nr 0461-ITPP2.4512.691.2016.1.AK w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) oddala skargę kasacyjną, 2...
podatkowy) z dnia 21 listopada 2016 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług, uchylił zaskarżoną interpretację i zasądził zwrot kosztów postępowania., 1.2. Z uzasadnienia...

I FSK 932/15 - Wyrok NSA z 2016-09-22

. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2007 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od R. Z. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w L. kwotę 120zł (słownie: sto...
czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2007 r., 1. Przebieg postępowania przed organami podatkowymi, Zaskarżoną decyzją Dyrektor...

I FSK 681/15 - Wyrok NSA z 2016-10-13

. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj 2007 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od R. Z. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w L. kwotę 180zł (słownie: sto...
kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj 2007 r., 1. Przebieg postępowania przed organami podatkowymi, Zaskarżoną decyzją Dyrektor IS...

I FSK 516/17 - Wyrok NSA z 2019-05-27

w sprawie ze skargi Gminy G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 12 lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od towarów i usług...
, po rozpoznaniu skargi Gminy G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 12 lipca 2016 r. w przedmiocie nadpłaty w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące...

I FSK 480/07 - Wyrok NSA z 2008-04-22

grudnia 2005 r., [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od T. I. T. sp. z o.o. w W. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej...
. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z 19 grudnia 2005 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług., 1.2. Sąd pierwszej instancji przedstawił...

I FSK 237/22 - Wyrok NSA z 2022-05-17

grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2015 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i sprawę przekazuje Wojewódzkiemu Sądowi...
'organ odwoławczy' lub 'organ') z 8 grudnia 2020 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2015 r. i uchylił zaskarżoną decyzję wraz z poprzedzającą...

I FSK 680/15 - Wyrok NSA z 2016-10-13

. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2007 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od R. Z. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w L. kwotę 120zł (słownie: sto...
kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2007 r., 1. Przebieg postępowania przed organami podatkowymi, Zaskarżoną decyzją Dyrektor...

I SA/Bd 774/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-07-06

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług od kwietnia do grudnia 2010r. postanawia: odmówić sporządzenia...
[...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług od kwietnia do grudnia 2010r., Pismem z dnia 28 czerwca 2016r. skarżąca wystąpiła o sporządzenie uzasadnienia powyższego...

I SA/Gd 1036/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-03-08

. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 10 września 2020 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 2014 r. oraz za miesiące...
10 września 2020 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 2014 r. oraz za miesiące od stycznia do czerwca 2015 r. W treści skargi wniesiono między innymi...
1   Następne >   +2   +5   +10   23