Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Referenda X

I SA/Ol 364/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-03-17

'[...]', Nr '[...]' w przedmiocie: uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, określenia uzupełniającej kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług postanawia przyznać...
usług różnych na kwotę 350.267,39 zł obejmują wszystkie wydatki związane z utrzymaniem siedziby spółki, a także wynagrodzenia pracownicze oraz koszty przechowywania towaru...

I SA/Bd 694/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-01-31

zakładu pracy chronionej z tytułu zakupionych usług, towarów itp., Skarżący zarzucił także, że ponosi na bieżąco wydatki związane z funkcjonowaniem zakładu, skarżącego...
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Skarżący powołując się na przepisy art. 21 ust. 1 pkt 48 oraz art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób...