Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Normalizacja X
  • Skarżony

III SA 1747/97 - Wyrok NSA z 1998-12-18

Opłata sankcyjna z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji /Dz.U. nr 55 poz. 250 ze zm./ obejmuje także podatek od towarów i usług...
, jeżeli przy sprzedaży wyrobów podlegających oznaczeniu znakiem bezpieczeństwa mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług...

I SA/Ka 2203/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-07-19

Opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług '0' procent /par. 67 pkt 1 lit. 'a' rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania...
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm./ podlegała sprzedaż w kraju wydawnictw dziełowych wydanych zgodnie...

IV SA 1776/00 - Wyrok NSA z 2002-05-28

i bezpieczeństwa towarów i usług, w szczególności zagrażających życiu lub zdrowiu konsumentów. Inne zadania organów Inspekcji Handlowej mogą być określone w przepisach odrębnych...
właściwego urzędu skarbowego o stwierdzonych uchybieniach w trakcie kontroli oraz określenia ilości i wartości wyrobów lub usług, których te uchybienia dotyczą., 2. Skoro...