Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bank X

I FSK 6/05 - Wyrok NSA z 2005-11-16

Przepis par. 54 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług...
. z siedzibą w I. na decyzje Izby Skarbowej w K. z dnia 20 grudnia 2002 r. (...) w przedmiocie określenia wysokości podatku od towarów i usług - oddala skargę kasacyjną...

III SA 1125/94 - Wyrok NSA z 1995-05-12

, której świadczenie zwolnione jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
/Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. uchyla zaskarżoną decyzję w przedmiocie podatku od towarów i usług. Umową z dnia 14 stycznia 1994 r., zatytułowaną jako umowa przelewu...

I SA/Wr 2887/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-05-17

je podmiotu - do podkategorii KWiU 74.84.12 'Usługi świadczone przez agencje inkasa', które podlegają /prowizja/ opodatkowaniu stawką 22 procent podatku od towarów i usług...
października 1999 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 1998 r. - oddala skargę. Przedmiotem skargi Banku Zachodniego S.A. z siedzibą we W. jest decyzja...

III SA 476/96 - Wyrok NSA z 1997-07-11

z dnia 8 stycznia 1993 r. - o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ przez podmiot świadczący tego rodzaju usługi., Apteki...
jest dla aptek czynnością wykonywaną w warunkach określonych w art. S ustawy o podatku od towarów i usług, tj. w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania...

III SA 1632/99 - Wyrok NSA z 2000-04-07

Jakkolwiek par. 54 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług...
czerwca 1999 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec, lipiec i grudzień 1996 r. - oddala skargi. Trzema decyzjami z dnia 26 listopada 1998 r. Inspektor...

III SA 324/95 - Wyrok NSA z 1996-04-10

się z zaległego podatku obrotowego, podatku od płac, podatku od wzrostu wynagrodzeń, podatku od towarów i usług oraz dywidendy., W odwołaniu od tej decyzji Bank zarzucił...
, która wynosi 10 mln zł, objęcia odpowiedzialnością zaległości z tytułu podatku od płac, podatku od wzrostu wynagrodzeń, podatku od towarów i usług oraz dywidendy...

SA/Kr 2871/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-04-19

1995 r., którą spółce cywilnej o nazwie Ślusarstwo produkcyjne E. D. i B. D. określono podatek od towarów i usług w kwocie 22.622.000 zł /po denominacji 2.262,20 zł...
/. W uzasadnieniu podano, że spółka wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 26 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie wpłaciła...

I SA/Ke 179/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-08-25

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. W.-Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie : określenia podatku od towarów i usług za miesiąc maj...

I SA/Łd 940/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-09-03

o odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu podatku od towarów i usług za listopad i grudzień 2012 roku oraz kosztów postępowania...
o jego odpowiedzialności, jako byłego członka za zaległości podatkowe A. spółki z o.o. z tytułu podatku od towarów i usług za listopad i grudzień 2012 roku oraz kosztów...

III SA/Wa 703/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-27

Skarbowej w W. z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług oddala skargę 1. Z akt sprawy wynikało...
, że S. H. (Skarżący w przedmiotowej sprawie) pismem z dnia 21 sierpnia 2007 r. wystąpił z prośbą o umorzenie zaległości w podatku od towarów i usług ustalonej w wyniku...
1   Następne >   2