Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Obywatelstwo X

IV SA/Wa 1828/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-03

Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 72 § 1 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Definicja...

II OSK 1161/12 - Wyrok NSA z 2013-10-17

jej pełnomocnika kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w wysokości 150% stawki minimalnej, powiększonej o podatek od towarów i usług., Naczelny Sąd Administracyjny zważył...