Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

I SA/Rz 788/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-02-14

. nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], w przedmiocie określenia prawidłowej kwoty podatku od towarów i usług...
podatek od towarów i usług odpowiednio w kwotach: 1/ 137.700 zł, 2/ 152.274,80 zł, 3/ 162.484,30 zł, 4/ 7.394,20 zł, 5/ 186.136,50 zł, 6/ 40.977,90 zł, 7/ 31.230,10 zł, 8...

I SA/Sz 451/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-03

zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za styczeń i luty 2015 r. wraz z odsetkami za zwłokę oraz zabezpieczenia na majątku spółki przybliżonej kwoty...
. (dalej: 'Spółka', 'Skarżąca') przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za styczeń 2015 r. w wysokości [...] zł, kwotę odsetek za zwłokę...

III SA/Kr 351/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-16

. Nr [...], [...], [...] [...], w przedmiocie określenia kwoty podatku od towarów i usług z tytułu importu, , , - skargi oddala -, Dyrektor Izby Celnej, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy...
Firma A. R.A. prawidłową kwotę podatku od towarów i usług w wysokości 23.733,00 zł z tytułu importu towaru objętego zgłoszeniem celnym SAD OGL [...] z dnia 20 października...

I SA/Lu 99/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-22

mające jego zdaniem zastosowanie w niniejszej sprawie tj.: art. 2 pkt 11, art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), art. 28e ww...
oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (wersja przekształcona);, - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT);, - rozporządzenie...

I SA/Lu 98/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-22

mające jego zdaniem zastosowanie w niniejszej sprawie tj.: art. 2 pkt 11, art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), art. 28e ww...
oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (wersja przekształcona);, - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT);, - rozporządzenie...

I SA/Sz 780/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-01-16

. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług nadwyżki podatku naliczonego nad należnym...
A. P. w podatku od towarów i usług prawidłowe kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy podatnika za okresy od stycznia do grudnia 2012 r...

I SA/Sz 815/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-01-09

terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług za kwiecień 2017 r. oddala skargę. Sygn. akt I SA/Sz [...], U Z A S A D N I E N I E...
ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 ze zm.; dalej: 'u.p.t.u.'), po rozpoznaniu zażalenia [...] sp. z o.o. z siedzibą w S...

II FSK 793/07 - Wyrok NSA z 2008-09-19

. nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. na poczet zaległości w podatku od towarów i usług 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od H...
. w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. na poczet zaległości w podatku od towarów i usług., W uzasadnieniu orzeczenia wskazano...

III SA/Wa 2134/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-19

wspólnikiem oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2012 r. 2013 r. i 2014 r. oddala skargę I. Stan sprawy...
i wyrobów mięsnych a także działalność związana z pakowaniem., Spółka złożyła w Urzędzie Skarbowym w W. deklaracje w sprawie podatku od towarów i usług, wykazując...

I SA/Sz 146/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-09-24

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2009 r. oddala skargę . Zaskarżoną...
. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) - zwanej dalej ' O.p.' oraz przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54...
1   Następne >   +2   +5   +10   100