Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

II SA/Łd 144/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-11-19

minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 240 zł. Kwota ta została powiększona o należny podatek od towarów i usług. Zwrot kosztów opłaty...
adwokata P. S., prowadzącego Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Ł. przy ul. [...] kwotę 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa 80/100) złotych, obejmującą podatek od towarów...

II SA/Łd 47/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-04-21

podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej skarżącej z urzędu. a.bł. Postanowieniem z dnia [...], nr [...], [...] Wojewódzki Inspektor...
jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 461), rozstrzygnięto zaś o przyznaniu pełnomocnikowi z urzędu żądanego wynagrodzenia, powiększonego o należny podatek od towarów i usług...

II SA/Łd 899/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-09-27

adwokatowi M. K., prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w Ł., przy al. [...] kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, powiększoną o należny podatek od towarów i usług tytułem...
przez adwokata z urzędu (Dz.U. z 2016r., poz. 1714) oraz powiększona o należny podatek od towarów i usług., A.B. ...

VII SA/Wa 56/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-12

. w W. , tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę 305 (trzysta pięć) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 250 (dwieście pięćdziesiąt złotych), tytułem 22% podatku od towarów...
i usług kwotę 55 (pięćdziesiąt pięć) złotych. Postanowieniem Nr [...] z dnia [...] czerwca 1998r. Kierownik Urzędu Rejonowego w W. (organ egzekucyjny) zawiadomił...

VII SA/Wa 626/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-12

240 zł (dwieście czterdzieści złotych), tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy). Zaskarżonym...

II SA/Łd 439/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-21

. W. prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Ł., ul. [...] kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych powiększoną o należny podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej...
podatek od towarów i usług w związku ze złożonym przez pełnomocnika oświadczeniem, iż koszty te nie zostały pokryte nawet w części., dc ...

II SA/Łd 438/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-21

. W. prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Ł., ul. [...] kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych powiększoną o należny podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej...
nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U. 2016, poz. 1714 ze zm.) na kwotę 240 zł., powiększoną o należny podatek od towarów i usług w związku...

VII SA/Wa 2039/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-18

) tytułem 22% podatku od towarów i usług łącznie kwotę 305 zł (trzysta pięć złotych). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego [...] W. postanowieniem z dnia [...] czerwca...

VII SA/Wa 2252/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-23

kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę 305 zł (trzysta pięć złotych), w tym: tytułem opłaty kwotę 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych), tytułem 22% podatku od towarów...
i usług kwotę 55 zł (pięćdziesiąt pięć złotych). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w M. decyzją nr [...]wydaną dnia [...] lipca 2003r. na podstawie art. 105 kodeksu...

VII SA/Wa 1293/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-05

złotych), w tym: tytułem opłaty kwotę 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych), tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 55 zł (pięćdziesiąt pięć złotych). Powiatowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   18