Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

I SA/Go 135/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-05-09

interpretację Ministra Finansów - Dyrektor Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. Uchyla zaskarżoną interpretację. 2...
o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania stypendium., Z akt sprawy wynika następujący stan faktyczny:, W dniu 5 lutego 2010 r. skarżący złożył wniosek...

I SA/Lu 143/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-09-29

[...] sierpnia 2015r., dalej: 'Naczelnik Urzędu Skarbowego', ' organ pierwszej instancji', w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych...
[...] czerwca 2015r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek podatnika, datowany na [...] maja 2015r., o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych...

I SA/Wr 963/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-01-11

we W. na decyzje Izby Skarbowej we W. z dnia [...] Nr [...],[...] w przedmiocie określenia odsetek za zwłokę z tytułu nie zapłaconej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych...
odsetek od nie zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiące październik i listopad 1999r., Skarżąca w dniu [...] złożyła zeznanie ostateczne...

I SA/Go 33/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-11-14

niż dla pozostałych odbiorców, czym naruszyła art. 11 ust 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu...
,, - zastosowanie w sprawie metody określonej w przepisie art. 11 ustawy z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, prawa procesowego poprzez :, - niedopełnienie...

I SA/Lu 782/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-25

. i M. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej...
. był wspólnikiem., Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. DZ.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn...

I SA/Go 147/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-05-07

na indywidualną interpretację Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Skarżący...
J.O. wniósł skargę na indywidualną interpretację Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej z [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób...

I SA/Gd 736/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-03-05

Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 9 czerwca 2011 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości oddala skargę...
M.L. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości za 2008 r. w kwocie 130.923,00 zł., Podstawą rozstrzygnięcia...

I GSK 1512/11 - Wyrok NSA z 2013-03-28

wynikający z art. 22n ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm., dalej: ustawa o podatku dochodowym...
z przeznaczeniem' odwoływać się do treści art. 22n ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sąd I instancji uznał, że odwołanie się do tego przepisu przez organy...

I SA/Op 291/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-12-07

Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 27 czerwca 2018 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej określającej podatek dochodowy od osób fizycznych za 2003 r...
w całości ostatecznej decyzji tego organu z dnia 17 listopada 2005 r. określającej podatek dochodowy od osób fizycznych w formie ryczałtu za rok 2003 w kwocie 631.639,60 zł...

I SA/Go 1216/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-08-23

z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości odsetek za zwłokę od prawidłowo określonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w poszczególnych...
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 1997. Prawidłowa wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1997 określona została J.S. decyzją Dyrektora...
1   Następne >   +2   +5   +10   100