Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

VII SA/Wa 1193/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-29

ta pozostawała do dyspozycji skarżącego, skoro musiał on jeszcze opłacić składki na ubezpieczenie zdrowotne i podatek dochodowy (odpowiednio - 2018: 6 573,20 zł i 24 170 zł...
straty rzędu 76 tys. w 2019 r. i 88 tys. w 2020 r. W skardze wskazano, że w związku z tym, po opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i podatku dochodowego skarżący mógł...