Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X

II FSK 1797/10 - Wyrok NSA z 2012-03-21

. nr [...] w przedmiocie odsetek od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2002 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od J. H. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w K. kwotę...
Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę J. H. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 14 września 2009 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób...

II FSK 843/09 - Wyrok NSA z 2010-10-05

się do Dyrektora Izby Skarbowej w W. z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego...
, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na dzień przekształcenia spółki, zgodnie z regulacją zawartą w art. 24...

II FSK 734/07 - Wyrok NSA z 2008-08-14

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ustalającej zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej na 2002 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok...
stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ustalającej zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej za 2002 r., Z ustaleń faktycznych przedstawionych przez Sąd I instancji...

II FSK 1060/15 - Wyrok NSA z 2017-04-19

. nr [...] w przedmiocie odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu nieuregulowanych w terminie płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiące...
we Wrocławiu oddalił skargę I. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z 16 czerwca 2014 r., w przedmiocie odsetek za zwłokę od zaliczek na podatek dochodowy...

II FSK 3379/14 - Wyrok NSA z 2016-12-01

z tytułu prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, z oznaczeniem, że powyższe zdarzenie zmniejsza kwotę przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób...
do pomniejszenia przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych, w przypadku zmniejszenia przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowego od osób prawnych...

II FSK 1014/07 - Wyrok NSA z 2008-10-29

2006 r. nr [...] w przedmiocie odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje...
od zaległości podatkowej z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2000 r., Przedstawiając stan faktyczny sprawy Sąd I instancji wskazał, że decyzją z dnia 15...

II FSK 1461/07 - Wyrok NSA z 2009-01-16

października 2006 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od E. R. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej...
Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę E. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. z 16 października 2006 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych...

II FSK 1740/06 - Wyrok NSA z 2008-02-14

. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległego podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 1999-2002. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego...
zaskarżoną przez M.N. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia 28 czerwca 2005 r., nr (...), w przedmiocie odmowy umorzenia zaległego podatku dochodowego od osób fizycznych...

II FSK 1542/06 - Wyrok NSA z 2008-01-31

uchylenia decyzji ostatecznej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego...
Skarbowej w K. z 17 czerwca 2003 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r., Z uzasadnienia...

II FSK 326/08 - Wyrok NSA z 2009-06-19

r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu 1...
zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Z uzasadnienia wyroku wynikało...
1   Następne >   +2   +5   +10   15