Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

IV SA/Wa 2120/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-16

za brak sieci niezasadnie traktowana jest przez wprowadzającego pojazd jako sankcja. Z przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz...
i na potrzeby ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.). Zgodnie z art. 56 ustawy o recyklingu, poniesione...

I SA/Go 141/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-11-19

w [...] oraz w deklaracjach podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych składanych w Urzędzie Skarbowym w latach 2016-2018. W ocenie SKO, wobec niewyrażenia przez skarżącą zgody...
, że w tamtejszym organie podatkowym składała roczne zeznania podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych. Informacja taka może być uznana za wyłącznie...

II OSK 1293/13 - Postanowienie NSA z 2014-12-23

, 19 i 54 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 16 ust. 1 pkt 19b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób...
wycofanych z eksploatacji w związku z art. 16 ust. 1 pkt 18, 19 i 54 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z art. 16 ust. 1 pkt 19b ustawy...

IV SA/Wa 1214/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-11

także, że opłata za brak sieci niezasadnie traktowana jest przez wprowadzających pojazdy jako sankcja. Z przepisów ustawy z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób...
prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011, Nr 74, poz. 397, ze zm.) oraz z przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz...

I SA/Kr 353/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-05

dotyczących źródeł dochodu Z. K. oraz H. K., wykazanych w informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy z tytułu najmu za rok 2016., 2. Pismo...

III SA/Wa 332/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-08

RP oraz art. art. 2 Konstytucji RP poprzez naruszenie zasad sprawiedliwości społecznej i konstytucyjnych reguł ustanawiania podatków i innych danin publicznych...
reguł ustanawiania podatków i innych danin publicznych oraz zasady praworządności w zakresie, w jakim uchwała Rady m.st. Warszawy nie przewiduje maksymalnej wysokości opłaty...

II SA/Po 408/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-25

. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyłączony z pozarolniczej działalności gospodarczej., Utrzymując decyzje w mocy na podstawie art. 138 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 14...

III FSK 4592/21 - Wyrok NSA z 2021-12-07

był podatek dochodowy od osób fizycznych i zapadł on w innej dacie, niż 22.01.2016 r., natomiast wszystkie wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych: - w Gdańsku...

II SA/Lu 980/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-04-05

uiszczanie z tego tytułu zobowiązań publiczno-prawnych, w tym rozliczeń rocznych z tytułu podatku dochodowego; dokumentów potwierdzających zakupy słoików z zawartością...

II OSK 2379/17 - Wyrok NSA z 2018-11-28

w podatkach dochodowych, deklaracji podatku akcyzowego i deklaracji o wpłatach z zysku dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych oraz deklaracji...
nie jest władny rozstrzygać w drodze decyzji, czy wystąpiło zobowiązanie w podatku., Podatnik dążący do zainicjowania postępowania podatkowego w przedmiocie nadpłaty dysponuje...
1   Następne >   3