Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Go 398/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-12-29

Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. Uchyla zaskarżoną interpretację w całości. 2. Zasądza...
podatkiem liniowym (art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W 2018 r. spółka osiągnęła stratę podatkową, natomiast w 2019 r. spółka osiągnęła dochód...

I SA/Kr 192/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-12

. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, II. zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz strony...
. spółka jawna w N. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy z dniem wystąpienia...

I SA/Kr 1367/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-03

. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2015 r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych I. uchyla zaskarżoną interpretację...
w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy w momencie uregulowania należności wynikających z faktur kontrahenta wnioskodawca...

II FSK 1317/11 - Wyrok NSA z 2012-12-19

Skarbowej w W. z dnia 7 września 2010 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia zwrotów różnicy podatku od towarów i usług na poczet zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych...
na podatek dochodowy od osób prawnych za poszczególne miesiące 2009 r. uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego...

III SA/Wa 1332/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-12

dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od towarów i usług oddala skargę W dniu 6 maja 2011r. do Urzędu Skarbowego w P. wpłynęło zeznanie A.L. (dalej jako 'Skarżący...
w W. określił Skarżącemu zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 2009r. z tytułu dochodów kapitałowych w wysokości 448.362,00 zł. Na poczet przedmiotowego...

I SA/Kr 508/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-19

, z dnia 30 grudnia 2015 r. Nr [...], w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, , I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną,, II. zasądza od Ministra Finansów...
) wniosła o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych. Przedstawiła następujący stan faktyczny., Strona skarżąca...

I SA/Kr 543/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-09-24

lutego 2015r. określającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w 2011 r. w wysokości [...] zł...
dochodowym od osób fizycznych w wysokości [...] zł oraz należny podatek [...] zł., Naczelnik Urzędu Skarbowego w N. na etapie czynności sprawdzających ustalił...

III SA/Wa 172/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-22

z podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2010-2014 oddala skargę Dyrektor Izby Skarbowej w [...] (dalej także: 'Dyrektor IS', 'organ odwoławczy') decyzją z dnia...
nienależnie otrzymanych w latach 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 kwot z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości [...] zł - utrzymał w mocy...

I SA/Rz 853/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-10-30

. 5 c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307, ze zm., aktualny tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz...
. 361, ze zm.), zwana dalej: ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwalające na przyjęcie że samochód o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony...

I SA/Kr 1246/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-16

16 grudnia 2010r., sprawy ze skargi K. Z., na interpretację indywidualną Ministra Finansów, z dnia 27 maja 2010r. Nr [...], w przedmiocie podatku dochodowego od osób...
stwierdził, że stanowisko skarżącego: K.Z., przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100